Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2014-10-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-10-06 14:16

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLucyna Liput - Dyrektor GOPS2014-09-08
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-09-08 14:53

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLucyna Liput - Dyrektor GOPS2014-09-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-09-05 14:30

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym

 

ogłasza  konkurs na stanowisko urzędnicze:

 

KSIĘGOWY

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLucyna Liput - Dyrektor GOPS2014-08-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-08-27 14:50
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-08-27 14:54

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2014-08-26
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-08-26 14:43

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza konkurs

 

na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2014-08-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-08-25 12:45
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-08-25 12:48

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2014-08-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-08-22 16:06

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2014-08-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-08-14 14:00

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza konkurs

 

na stanowisko Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne – głównego księgowego budżetu Gminy Krościenko Wyżne.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2014-08-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-08-01 14:45
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-08-01 20:50


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2014-08-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-08-01 20:55

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2014-07-31
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-07-31 14:17

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza konkurs

 

na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 11, 38- 422 Krościenko Wyżne.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2014-06-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-06-23 13:48
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-06-23 13:49

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza konkurs

 

na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2014-06-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-06-16 18:00
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-06-16 18:06

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2014-06-13
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-06-13 13:26

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza konkurs

 

na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 11, 38- 422 Krościenko Wyżne.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2014-05-08
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-05-08 14:05
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-05-08 14:11

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAnna Jaźwiecka2013-07-31
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-07-31 13:24

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAnna Jaźwiecka2013-07-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-07-30 13:06

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAnna Jaźwiecka2013-07-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-07-10 00:42

Krościenko Wyżne, dnia 04 lipca 2013 r.

FK.112.1.2013

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze „GŁÓWNY KSIĘGOWY” – w wymiarze czasu pracy – ½ etatu

 

Komisja Konkursowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym, ul. Sportowa 17 wyłoniła na ww. stanowisko następującą osobę:


1. Pani Jolanta Podkul zam. Krościenko Wyżne.


Kandydatka ta uzyskała największą ilość punktów, spełniła wymogi formalne ogłoszone
w naborze, ponadto posiada doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku. Wykazała się ona obszerną wiedzą z zakresu przepisów prawa jak również znajomością specyfiki tego rodzaju pracy. Kandydatka okazała się osobą kompetentną i odpowiadającą wymaganiom naboru zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym.

 

Kierownik GOPS

Lucyna Liput

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLucyna Liput - Dyrektor GOPS2013-07-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-07-04 12:33

Krościenko Wyżne, dnia 02 lipca 2013 r.

 

Komunikat

 

w sprawie konkursu na wolne stanowisko „Główny Księgowy” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.

 

 

Na stanowisko „Główny Księgowy” w wyznaczonym terminie tj. do dnia 01 lipca 2013 r. do godz. 14.00 wpłynęła 1 oferta.

Komisja Konkursowa stwierdziła, iż wymagania formalne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko spełniła 1 osoba:

  1. Jolanta Podkul zam. Krościenko Wyżne.

 

Dalsze postępowanie polegać będzie na rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu znajomości przepisów prawa ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy społecznej. Podczas rozmowy zostaną również sprawdzone kwalifikacje i umiejętności kandydata niezbędne do pracy na w/w stanowisku.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 4 lipca 2013 r. od godz. 08.00 w GOPS Krościenko Wyżne ul. Sportowa 17 – pok. nr 10.

 

Osoba, która zakwalifikowała się do II etapu postępowania zostanie również poinformowana telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Kierownik GOPS

 

Lucyna Liput

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLucyna Liput - Dyrektor GOPS2013-07-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-07-02 15:16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym

ogłasza

konkurs na wolne stanowisko urzędnicze "Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym"

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy – ½ etatu

Załączniki:

Nabór na wolne stanowisko Plik pdf 130.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLucyna Liput - Dyrektor GOPS2013-06-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-06-18 10:38
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-06-18 10:41

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAnna Jaźwiecka2012-09-05
Publikujący -

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAnna Jaźwiecka2012-08-22
Publikujący -

Wyniki konkursu

 

na stanowisko urzędnicze: „Podinspektor ds. obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego”.

 


Komisja Konkursowa wyłoniła na stanowisko następującą osobę:

1. Pan Stanisław Jasłowski, zam. Krosno

Kandydat ten jako jedyny spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu, w związku z czym został wybrany na to stanowisko.
 

Wójt Gminy
Krościenko Wyżne

Jan Omachel

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAlicja Fejkiel-Guzik - Sekretarz2012-03-29
Publikujący -

Krościenko Wyżne, dnia 29 marca 2012 r.

 

Komunikat
 

w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: „Podinspektor ds. obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego”.

 

 

Na stanowisko „Podinspektor ds. obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego” zgłosiły się 3 osoby.

Komisja Konkursowa stwierdziła, iż wymagania formalne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko spełniła jedna osoba:

1. Pan Stanisław Jasłowski zam. Krosno

 

Wójt Gminy
Krościenko Wyżne

Jan Omachel

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAlicja Fejkiel-Guzik - Sekretarz2012-03-29
Publikujący -

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektor ds. obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego" w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Nabór na wolne stanowisko Plik pdf 131.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAlicja Fejkiel-Guzik - Sekretarz2012-03-14
Publikujący -

 

Krościenko Wyżne 26 styczeń 2012 r.
 
 
  
Wyniki konkursu na stanowisko urzędnicze:
"Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym"
 
 
Komisja Konkursowa wyłoniła na stanowisko następującą osobę:
 
1. Pani Jolanta Podkul zam. Krościenko Wyżne
 
Kandydatka jako jedyna spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu i wykazała się wiedzą niezbędną do wykonywania pracy na tym stanowisku.
 
 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krościenku Wyżnym
 
Rafał Przymusiński

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłRafał Przymusiński2012-01-27
Publikujący -

 

Komunikat
 
w sprawie konkursu na stanowisko w niepełnym wymiarze etatu:
 „Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym ”
 
 
Na stanowisko „Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym” zgłosiły się 2 osoby.
 
Komisja Konkursowa stwierdziła, iż wymagania formalne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko spełniła 1 osoba:
 
1.      Pani Jolanta Podkul zam. Krościenko Wyżne
 
 
 
                             Kierownik
                              Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym
                         Rafał Przymusiński

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłRafał Przymusiński2012-01-25
Publikujący -

Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym

ogłasza konkurs na stanowisko w niepełnym wymiarze etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłRafał Przymusiński2012-01-09
Publikujący -

Wyniki konkursu

 

na stanowisko urzędnicze: „Referent ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej”.

 

Komisja Konkursowa wyłoniła na stanowisko następującą osobę:

1. Pan Mariusz Lorens zam. Krościenko Wyżne

Kandydat ten jako jedyny spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu, w związku
z czym został wybrany na to stanowisko.

 

Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
Jan Omachel
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAlicja Fejkiel-Guzik - Sekretarz2011-07-28
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 26 czerwca 2019r. 00:06:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.