Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 16 17 

Krościenko Wyżne dnia  2008-02-08.

 

                                                            O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, z póź. zm.).

 

  1. Zamawiający: Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9,  tel. 0134315190, fax: 0134315860 email: ugkroscienkowyz@zetorz.com.pl.           

 

  1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na zadanie pn. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1973R KROSNO-ISKRZYNIA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI  KROSCIENKO WYŻNE.

 CPV – 45233222-1  - roboty chodnikowe

          – 45233140-2  - roboty drogowe, odwodnienie,

          – 45316000-5  - wykonanie instalacji układów oświetlenia i sygnalizacyjnych,

          -  45316100-6  - instalacja zewnętrznego sprzętu oświetleniowego,

          -  45316110-9 instalacja ulicznego sprzętu oświetleniowego.

 

3.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym pokój nr 7 lub pobrać ze strony internetowej: www.kroscienkowyzne.pl.

 

4.   Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie:

1)  odwodnienia drogi : kolektor 200mm i 400 mm – 450 mb, studnie rewizyjne 1000mm-12 szt, studzienki ściekowe, korytka ściekowe.

2) Chodnika – 760 m2  z kostki brukowej wibroprasowanej.

3) Oświetlenia ulicznego przy chodniku 463mb, 10 szt.  punktów świetlnych.

 

      5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  i  częściowych.

 

 6.   Termin wykonania  zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31sierpnia 2009 r.

 

 7.   Oferenci zobowiązani są spełniać warunki określone w Specyfikacji Istotnych   

       Warunków Zamówienia

 

 8.   Wadium : nie dotyczy.

 

 9.   Kryteria oceny ofert:100% cena.

 

10.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Sekretariat, pokój nr 3 w terminie    do dnia   8 marca 2008 r. do godz.10.00.

 

11.  Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

12.  Termin otwarcia ofert: 8 marca 2008 r. o godz. 10.15 w sali narad pok. Nr 13.

 

13.  Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Tomasz Czarnowski  tel. 0134315190  w. 17  email:  czarnowskitomasz@wp.pl  

 

Wójt

Jan  Kuźnar 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym informuje, że od 1 września 2008 roku zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), rozpocznie się okres zasiłkowy 2008/2009 przyznawania i wypłacania zasiłków rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Przetarg na wykonanie chodnika

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Budowa budynku Gminnego Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym.

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku przedszkola trzyoddziałowego.  Budynek jest obiektem murowanym , parterowym , częściowo podpiwniczonym , z poddaszem użytkowym , krytym dachem wielospadowym , o pokryciu z blachy profilowanej. W piwnicach i na parterze urządzone będą pomieszczenia przedszkola . Inwestycja wykonana będzie metodą tradycyjną. Dane techniczne budynku: powierzchnia zabudowy 565,74 m2, powierzchnia użytkowa 919,46 m2, powierzchnia całkowita 1247,19 m2, kubatura 2862 m3.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

WÓJT GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Krościenku Wyżnym

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy   ds. gospodarki komunalnej, funduszy pomocowych i rolnictwa w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, z póź. zm.).

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Gmina Krościenko Wyżne

ogłasza przetarg nieograniczony na 

„ Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Oferta pracy na stanowisko

 

„Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 w Krościenku Wyżnym”

 

 

 

Lista kandydatów, którzy złożyli ofertę na w/w stanowisko:

 

1.     Rafał Przymusiński zam. Krościenko Wyżne ul. Kasztanowa 27/1.

2.     Dariusz Liana zam. Krościenko Wyżne ul. Kopalniana 3.

3.     Artur Szelc zam. Krościenko Wyżne ul. Sportowa 15.

4.     Piotr Kosiek zam. Krosno ul. A. Mickiewicza 29/33.

 

 

 

Wójt Gminy

Jan Kuźnar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Krościenku Wyżnym

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1 etat od 01.01.2009 r. –

 Głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)


1. Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, zwana dalej Zamawiającym, w dniu 07.04.2008r. przeprowadziła postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Przetarg nieograniczony pn. zakup i dostawa materiałów drogowych na potrzeby Gminy Krościenko Wyżne w roku 2008, w którym kierowano się najniższą ceną netto jako kryterium oceny ofert.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 22 sierpnia 2019r. 11:56:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.