Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 16 

Obwieszczenie

 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 


z dnia 13 listopada 2017 r., znak: WOOŚ.4233.34.2012.AH.22 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni potoków: Ślączka, Śmierdziączka i Olszyny, zlokalizowanych na terenie gmin: Krościenko Wyżne, Korczyna, Krosno woj. podkarpackie”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2017-11-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-15 19:52
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-15 20:02

Obwieszczenie

 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

dotyczące postępowania transgranicznego w sprawie: Oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP).

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2017-11-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-10 11:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-10 11:27

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Krościenko Wyżne.
 
Dane wymienione w art. 35 ust. 2 pkt 1-5 i 7-11 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147  z późn. zm.)
 1. Położenie nieruchomości: Gmina Krościenko Wyżne Sołectwo Pustyny ul. Księża.
 2. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa – działka nr ew. 4448/18, położona w Gminie Krościenko Wyżne w sołectwie Pustyny obręb ewidencyjny nr 0001 Krościenko Wyżne.
 3. Powierzchnia w m2: 824.
 4. Numer księgi wieczystej: KS1K/00102089/5.
 5. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Krościenko Wyżne. Działka nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi, na działce zlokalizowane są powierzchnie utwardzone – chodniki, działka jest ogrodzona z trzech stron, występuje zieleń ozdobna oraz drzewa owocowe. Przez  działkę przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia. Nieruchomość posiada bardzo ograniczone możliwości lokalizacji obiektów kubaturowych.
 6. Przeznaczenie nieruchomości: RIVb – grunty orne.
 7. Sposób zagospodarowania: zgodnie z MPZP Gminy Krościenko Wyżne nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolem 13 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.23 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-11-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-02 14:14
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-02 14:19

Obwieszczenie

 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 

o wydaniu decyzji z dnia 12 października 2017 r., znak: DLI.I.6620.58.2016.AN.28, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 września 2016 r., nr 1/4/16, znak: l-IV.774.1.4.2016, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi", sprostowaną postanowieniem Wojewody Podkarpackiegp z dnia 25 października 2016 r., znak: I-IV.747.1.4.2016.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2017-10-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-10-27 10:29
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-10-27 10:31
Informacja

o wynikach konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-10-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-10-20 11:42
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-10-20 11:42
Informacja
 
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr ew. 4448/18 położonej przy ul. Księżej w sołectwie Pustyny w Gminie Krościenko Wyżne będącej własnością Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-10-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-10-11 07:50
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-10-11 07:51
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie Zarządzenia NR IV/384/2017 z dnia 3 października 2017 r. zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na załączonym wzorze formularza na adres: urzad@kroscienkowyzne.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 6 października 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 16 października 2017 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-10-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-10-05 23:55
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-10-05 23:58

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Krościenko Wyżne.
 
Dane wymienione w art. 35 ust. 2 pkt 1-5 i 7-11 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147  z późn. zm.)
 1. Położenie nieruchomości: Gmina Krościenko Wyżne Sołectwo Pustyny ul. Księża.
 2. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa – działka nr ew. 4448/18, położona w Gminie Krościenko Wyżne w sołectwie Pustyny obręb ewidencyjny nr 0001 Krościenko Wyżne.
 3. Powierzchnia w m2: 824.
 4. Numer księgi wieczystej: KS1K/00102089/5.
 5. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Krościenko Wyżne. Działka nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi, na działce zlokalizowane są powierzchnie utwardzone – chodniki, działka jest ogrodzona z trzech stron, występuje zieleń ozdobna oraz drzewa owocowe. Przez  działkę przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia. Nieruchomość posiada bardzo ograniczone możliwości lokalizacji obiektów kubaturowych.
 6. Przeznaczenie nieruchomości: RIVb – grunty orne.
 7. Sposób zagospodarowania: zgodnie z MPZP Gminy Krościenko Wyżne nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolem 13 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.04 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-08-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-08-22 21:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-08-22 21:41

Decyzja

 

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

 


z dnia 18 lipca 2017 r., znak WGOŚ.1.6831.9.2017, o zatwierdzeniu podziału nieruchomości - działki nr 3849
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Kuliga2017-07-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-19 14:02
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-19 14:12
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-07-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-19 13:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-19 13:52

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

II przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-07-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-10 21:00
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-10 21:13
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-07-07
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-07 17:43
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-07 17:47
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-07-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-07-05 10:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Kuliga2017-06-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-06-30 14:19

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2017-06-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-06-22 14:52
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-06-22 14:58

Obwieszczenie

 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 


z dnia 26 kwietnia 2017 r., znak WOOŚ.442.2.2017.AR.2, o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przedłużenia licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2017-05-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-05-05 13:42
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-05-05 13:44
Wykaz osób fizycznych, którym w I kwartale 2017 roku udzielono pomocy publicznej w formie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów - sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn zm.):
 • Janik Irena i Marek
Wójt Gminy
Jan Omachel

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2017-04-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-04-03 09:49

Obwieszczenie

 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 

o wydaniu decyzji z dnia 27 lutego 2017 r., znak: DAB.1.6631.1.2017.MD.3, utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2016 r., nr 45/16, znak: l-X.7840.1.50.2016, w części I zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, na budowę dla inwestycji „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim – etap I (powiat: sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto Krosno), i w części II pkt 1-5, oraz uchylającą ww. decyzję w części II pkt 6-7 i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2017-03-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-03-28 11:04
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-03-28 11:06

Informacja

 

Agencji Rynku Rolnego

 


o obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2017-03-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-03-03 14:08
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-03-03 14:10

Informacja

 

Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC

 


o rozpoczęciu rekrutacji do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2017-03-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-03-03 13:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-03-03 13:22

Załączniki:

Wyniki - Krościenko Wyżne Plik pdf 184.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2017-02-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-28 12:54
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-28 12:55

Załączniki:

Wyniki - Pustyny Plik pdf 176.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2017-02-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-28 12:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-28 12:40
Informacja

z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2017 r.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 176.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2017-02-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-02 23:05
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-02 23:05

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2017 r.”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2017-01-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-30 14:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-30 14:18

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2017 r.”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2017-01-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-30 14:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-30 14:13

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji  projektu  pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2017-01-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-27 13:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-27 13:16

Zawiadomienie

 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

o wszczęciu na żądanie strony postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2015 r., znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH.253, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłGabriela Zajdel2017-01-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-23 11:08
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-23 11:10

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr IV/304/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze Plik pdf 541.20 KB
Załącznik Plik doc 35.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2017-01-13
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-13 14:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-13 14:15
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. (za 2016 r.)
 
(Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.)
 
 
 
Lp. Nazwisko/imię podatnika Rodzaj ulgi-kwota Przyczyny umorzenia
 
1.
 
Marszałek Agnieszka
 
umorzenie
868,00 zł + 92,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
2.
 
Bargiel Agnieszka
 
umorzenie
546,47 zł + 193,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
3.
 
Frydrych Jacek
 
 
umorzenie
809,00 zł + 9,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
                                                                                            
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2017-01-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-02 14:55
Wykaz osób fizycznych, którym w IV kwartale 2016 roku udzielono pomocy publicznej w formie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów-sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn zm.)
 1. Podkul Maria i Antoni
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2017-01-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-02 12:59
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 16 grudnia 2018r. 14:55:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.