Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 7 8 9 ... 17 
Wykaz osób fizycznych, którym w I kwartale 2014 roku udzielono pomocy publicznej w formie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów-sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
 
  1. Fil Wacław
 
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2014-04-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-04-21 10:19
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-03-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-03-27 14:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-03-27 14:10

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

ogłasza

I przetarg pisemny na sprzedaż blachy.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-03-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-03-19 09:12
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-03-19 09:17

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne do zgłaszania uwag i opinii do załączonego projektu:

 

„Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014”.
 

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38 - 422 Krościenko Wyżne (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na załączonym wzorze formularza na adres: urzad@kroscienkowyzne.pl do dnia 19 marca 2014 r.
 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 marca 2014 r.

Termin zakończenia konsultacji: 19 marca 2014 r.

 

Wójt Gminy
Krościenko Wyżne

Jan Omachel

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-03-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-03-11 22:35
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-10-09 23:16

(Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Dz. U. 157 poz. 1240 z późn. zm.)

 

Lp.

Imię/nazwisko podatnika

Rodzaj ulgi-kwota

Przyczyny umorzenia

1.

Jaszczór Janusz i Stefania

umorzenie

713,71 zł

interes podatnika

2.

Fejkiel Maria

umorzenie

1137,24 zł+104,00 zł odsetek

interes podatnika

3.

Pudło Stanisław

umorzenie

552,00 zł

interes podatnika

                                  

 Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2014-03-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-03-03 22:27
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-02-26
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-26 11:10
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-26 11:12
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-02-26
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-26 11:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-26 11:11

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowiew sprawie planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. "Składowanie zuzytego paliwa jądrowego w Mochovcach", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2014-02-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-10 14:49
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-10 14:55

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia

 

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne - etap II

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-02-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-05 21:10
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-05 21:12
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-01-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-29 21:12
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-29 21:14

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2014 r.”.

 

Załączniki:

Ogłoszenie - Pustyny Plik pdf 1.25 MB
Wzór oferty Plik txt 259.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-01-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-28 22:01
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-28 22:03

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2014 r.”.

 

Załączniki:

Ogłoszenie - Krościenko Wyżne Plik pdf 1.24 MB
Wzór oferty Plik txt 259.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-01-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-28 21:53
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-28 21:57

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w przetargu na sprzedaż drzew na pniu w Gminie Krościenko Wyżne, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4443/1 i 4443/2.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-01-13
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-13 15:35
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-13 15:38

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr III/419/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2014 r.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-01-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-10 01:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-10 01:23

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

ogłasza

IV przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-01-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-02 18:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-02 18:30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-01-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-02 18:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-02 18:24

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-12-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-12-30 14:31

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-12-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-12-30 14:32

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

ogłasza

III przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-12-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-12-19 14:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-12-19 14:58

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-12-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-12-19 14:47

Rozporządzenie porządkowe nr 52/13 Wojewody Podkarpackiego

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-12-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-12-18 14:10
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-12-18 14:13

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

ogłasza

II przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-12-12
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-12-12 20:36
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-12-12 20:39

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

 

 „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2014 r.”.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-11-26
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-11-26 18:44
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-11-26 18:55

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.:

 

"Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2014 r.".

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-11-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-11-21 17:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-11-21 17:37

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2013-11-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-11-21 23:45

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2013-11-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-11-21 23:41

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2013-10-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-10-28 16:19
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-10-28 18:21

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2013-10-24
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-10-24 16:55

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2013-10-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2013-10-15 14:13
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 21 maja 2019r. 00:46:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.