GMINĘ KROŚCIENKO WYŻNE - tworzą dwa sołectwa: Krościenko Wyżne i Pustyny, została utworzona w 1995 roku, zajmuje powierzchnię 16,33 km² i zamieszkuje ją 5360 osób. Pierwsze wzmianki historyczne o wsi  Krościenko pochodzą z połowy XIV w. Około roku 1350 król Kazimierz Wielki na zajętych terenach Księstwa Kazimiersko-Halickiego lokował na prawie magdeburskim wieś królewską  „krosken”. Natomiast informacje o istnieniu Pustyn, terenu określanego dawniej jako „pustka” - obszar niezamieszkały, pochodzą z XVIII wieku. W XIX w. używa się już nazwy „Pustyny”. Gmina ma charakter wiejski, jednak dokonywana modernizacja i stałe dążenie do rozwoju społeczno gospodarczego zbliżają zarówno wyglądem jak i funkcją do gmin podmiejskich.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłBogdan Zięba - Redaktor BIP2008-09-05
Publikujący -