XML
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

I
Niżej wymienieni kandydaci zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego do pracy na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, funduszy pomocowych i rolnictwa;


1. Justyna Ćwiąkała  Pustyny ul. Dukielska
2. Anna Bober Krosno ul. Krakowska
3. Stanisław Śliwiński Korczyna ul. Polna
4. Izabela Półchłopek Korczyna ul. Dukielska
5. Barbara Trygar Łężany ul. Potockiego

II
Kandydaci których oferty odrzucono ze względu na braki formalne;


1. Monika Chrobak Iskrzynia ul. Podkarpacka
2. Patrycja Świątek Krosno ul. Maczka
3. Mateusz Półchłopek Korczyna ul. ks. Dubiela
4. Katarzyna Guzik-Rutkowska Krosno ul. Spółdzielcza
5. Monika Jaracz Krościenko Wyżne ul. Brzozowska


Jan Kuźnar
Wójt Gminy

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-25
Publikujący -