Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko Wyżne
O G Ł O S Z E N I E
 
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, z póź. zm.). na zadanie pn.” Remont dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko Wyżne”
 
  1. Zamawiający: Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, tel. 0134315190, fax: 0134315860 email: ugkroscienkowyz@zetorz.com.pl.           
 
  1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
          – 45233140-2 - roboty drogowe, odwodnienie,
 
3.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym pokój nr 7 lub pobrać ze strony internetowej: www.kroscienkowyzne.pl.
 
4.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie :
1) remont dróg gminnych oraz ułożenia nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na drogach gminnych o łącznej dł. 1048 mb warstwa wiążąca po zagęszczeniu 4 cm.
 
      5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
 
 6.   Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 r.
 
 7.   Oferenci zobowiązani są spełniać warunki określone w Specyfikacji Istotnych   
       Warunków Zamówienia
 
 8.   Wadium : nie dotyczy.
 
 9.  Kryteria oceny ofert:100% cena.
 
10.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Sekretariat, pokój nr 3 w terminie    do dnia   21 października 2008 r. do godz.9.00.
 
11. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.
 
12. Termin otwarcia ofert: 21 października 2008 r. o godz. 9.15 w sali narad pok. Nr 13.
 

13. Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Tomasz Czarnowski tel. 0134315190  w. 17 email:  czarnowskitomasz@wp.pl    

 

Wójt Jan  Kuźnar

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
specyfikacja Plik doc 110.00 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-10-01
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 22 sierpnia 2019r. 11:17:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.