XML
OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Urząd Gminy  w Krościenku Wyżnym  ul. Południowa 9  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej, funduszy pomocowych i rolnictwa w Referacie Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy został wybrany Pan Stanisław Śliwiński zam. Korczyna ul. Polna.
Kandydat spełnił wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz otrzymał najwyższą  ocenę punktową.

 

Wójt Gminy
Jan Kuźnar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-10-02
Publikujący -