XML
WYNIKI KONKURSU

Wyniki naboru na wolne stanowisko w niepełnym wymiarze godzin
„Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym”

Pani Małgorzata Niżnik
zam. Krościenko Wyżne ul. Południowa

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze na wolne stanowisko pracy – „Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym”, a jej kandydatura została najwyżej oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów
i rozmowę kwalifikacyjną.

Wójt Gminy
Jan Kuźnar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-11-03
Publikujący -