XML
WYNIKI KONKURSU

Krościenko Wyżne, dnia 07 listopada 2008 r.


WYNIKI KONKURSU

na stanowisko pracy - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym

Komisja Rekrutacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym  wyłoniła na stanowisko następującą osobę:

1. Pani Michalina Szafran, zam. Krosno.

 Kandydatka ta uzyskała największą ilość punktów, spełniła wymogi formalne ogłoszone w naborze, ponadto posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe w pracy i w opinii Komisji gwarantuje należyte wykonanie powierzonych jej obowiązków.


Z poważaniem
Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Lucyna Liput

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-11-07
Publikujący -