XML
OGŁOSZENIE

Krościenko Wyżne, 11.12.2008 r.


OGŁOSZENIE

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci specjalnej troski”, „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że w dniu 11.12.2008 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci specjalnej troski”, „Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Do dnia 8.12.2008 r. wpłynęła jedna ważna oferta.

Na wykonawcę zadań w 2009 r. wybrano oferenta:

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Krośnie,

który zaoferował następujące koszty godziny:

1. usługi opiekuńczej, w tym specjalistycznej usługi opiekuńczej – 13,60 zł

2. specjalistycznej usługi opiekuńczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 14,00 zł

3. specjalistycznej usługi opiekuńczej dla dzieci specjalnej troski – 19,00 zł

 

Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
Jan Kuźnar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-12-12
Publikujący -