Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 
Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zmiany: Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958), art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zmiany: Dz. U. 2001 r. Nr 49 poz. 509; 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387; 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; 2004 r. Nr 162 poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524) podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1967R Korczyna –Krościenko Wyżne wraz z przebudową dojazdów w m. Krościenko Wyżne na działkach o nr ew. 1017/1, 1059/2, 2191, 2560, 2598, 2603, 2605, 2606 położonych w Krościenku Wyżnym gmina Krościenko Wyżne.
Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie w Referacie Ochrony Środowiska , Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne (w godz. 7:00 - 15:00).
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Krościenko Wyżne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)
.
Wójt Gminy Krościenko Wyżne
Jan Kuźnar
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2009-01-27
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 23 kwietnia 2019r. 14:13:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.