XML
Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie Zarządzenia NR IV/511/2018 z dnia 2 października 2018 r. zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na załączonym wzorze formularza na adres: urzad@kroscienkowyzne.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 3 października 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 12 października 2018 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik pdf 260.40 KB
Projekt Programu Współpracy Plik pdf 294.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2018-10-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-10-03 08:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-10-03 08:37