Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Ogłoszenia/przetargi

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

WGOŚ.I 341/1/08                                                              Krościenko Wyżne, dnia 02.04.2008 r.

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)


1. Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, zwana dalej Zamawiającym, w dniu 08.03.2008r. przeprowadziła postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1973R KROSNO-ISKRZYNIA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI  KROSCIENKO WYŻNE”, w którym kierowano się najniższą ceną netto jako kryterium oceny ofert.

 

2. Odrzucono ofertę nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Drogowych CHABAJ ul. Stefana Batorego 17/8 38-411 Krosno w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, z póź. zm.) brak oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z 2004 r z późn. zm.) oraz nie złożono  oświadczenia, że zapoznały się z terenem budowy, dokumentacją techniczną, przedmiarami robót i przyjmują warunki SIWZ bez  zastrzeżeń.

 

3. Dokonano oceny dwóch ofert, złożonych przez następujących wykonawców:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Fredry 12

38-400 Krosno

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A.

ul. Grodzka 26

38-400 Krosno

 

4. Ceny ofert:

cena netto : 286 900,47 zł

cena brutto: 350 018,57 zł

cena netto : 411 758,77 zł

cena brutto: 502 345,70 zł

 

5. Obie oferty spełniają wymogi Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 - oferta jest korzystniejsza cenowo oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej.

 

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Jan Kuźnar

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 18 października 2019r. 00:55:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.