Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Ogłoszenia/przetargi

Przetarg na wykonanie chodnika

Krościenko Wyżne dnia  2008-03-10.

WGOŚ.I 341/2/08

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560).

 

  1. Zamawiający: Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9,  tel. 0134315190, fax: 0134315860 email: ugkroscienkowyz@zetorz.com.pl 

 

  1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Centralnej i Wspólnej w Pustynach  - etap II”.

 

 CPV – 45233222-1  - roboty chodnikowe

 

3.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym pokój nr 7 lub pobrać ze strony internetowej: www.krościenkowyzne.pl.

 

4.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: podbudowy chodnika i chodnika z kostki wibroprasowanej – 850 mb, ułożenie obrzeża na dł. 100mb,  studzienek ściekowych 500mm – 3 szt,  przebudowy ogrodzenia 110mb.

 

      5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  i  częściowych.

 

 6.   Termin wykonania  zamówienia:  od dnia 21 kwiecień do dnia 31 lipca 2008 r.

 

 7.   Oferenci zobowiązani są spełniać warunki określone w Specyfikacji Istotnych   

       Warunków Zamówienia

 

 8.   Wadium : nie dotyczy.

 

 9.   Kryteria oceny ofert: 100%  cena.

 

10.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Sekretariat, pokój nr 3 w terminie   do dnia 31 marca 2008 r. do godz.10.00.

 

11.  Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

 

12.  Termin otwarcia ofert: 31 marca 2008 r. godz. 10.15 w sali narad pok. nr 13.

 

13.  Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Tomasz Czarnowski  tel. 0134315190  w. 17  email:

czarnowskitomasz@wp.pl

 

 

Wójt Jan  Kuźnar

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SIWZ_Centralna.doc Plik doc 95.50 KB
Centralna - obmiar robót.doc Plik doc 49.00 KB
ogłoszenie przetargu.doc Plik doc 31.00 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 18 października 2019r. 00:55:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.