Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Ogłoszenia/przetargi

Krościenko Wyżne dnia  2008-02-08.

 

                                                            O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, z póź. zm.).

 

  1. Zamawiający: Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9,  tel. 0134315190, fax: 0134315860 email: ugkroscienkowyz@zetorz.com.pl.           

 

  1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na zadanie pn. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1973R KROSNO-ISKRZYNIA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI  KROSCIENKO WYŻNE.

 CPV – 45233222-1  - roboty chodnikowe

          – 45233140-2  - roboty drogowe, odwodnienie,

          – 45316000-5  - wykonanie instalacji układów oświetlenia i sygnalizacyjnych,

          -  45316100-6  - instalacja zewnętrznego sprzętu oświetleniowego,

          -  45316110-9 instalacja ulicznego sprzętu oświetleniowego.

 

3.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym pokój nr 7 lub pobrać ze strony internetowej: www.kroscienkowyzne.pl.

 

4.   Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie:

1)  odwodnienia drogi : kolektor 200mm i 400 mm – 450 mb, studnie rewizyjne 1000mm-12 szt, studzienki ściekowe, korytka ściekowe.

2) Chodnika – 760 m2  z kostki brukowej wibroprasowanej.

3) Oświetlenia ulicznego przy chodniku 463mb, 10 szt.  punktów świetlnych.

 

      5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  i  częściowych.

 

 6.   Termin wykonania  zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31sierpnia 2009 r.

 

 7.   Oferenci zobowiązani są spełniać warunki określone w Specyfikacji Istotnych   

       Warunków Zamówienia

 

 8.   Wadium : nie dotyczy.

 

 9.   Kryteria oceny ofert:100% cena.

 

10.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Sekretariat, pokój nr 3 w terminie    do dnia   8 marca 2008 r. do godz.10.00.

 

11.  Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

12.  Termin otwarcia ofert: 8 marca 2008 r. o godz. 10.15 w sali narad pok. Nr 13.

 

13.  Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Tomasz Czarnowski  tel. 0134315190  w. 17  email:  czarnowskitomasz@wp.pl  

 

Wójt

Jan  Kuźnar 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
zapytaniestrona.doc Plik doc 31.50 KB
przedmiary robót.mdi Plik txt 724.39 KB
Kasztanowa - chodnik.IIdoc.doc Plik doc 123.50 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 18 października 2019r. 00:57:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.