Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Rozeznanie rynku w sprawie wykonywania ekspertyz i sporządzania opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczących zmian stanu wody w 2021 r. na zlecenie Gminy Krościenko Wyżne.

ZMIANY:
2021-01-22 11:25:20: Przeniesiono do Archiwum
2021-01-22 11:25:20: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2020-12-07 23:57:10: Dodano plik Rozeznanie rynku.pdf
Rozeznanie rynku w sprawie wykonywania ekspertyz i sporządzania opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczących zmian stanu wody w 2021 r. na zlecenie Gminy Krościenko Wyżne.

Rozeznanie rynku w sprawie wykonywania ekspertyz i sporządzania opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczących zmian stanu wody w 2021 r. na zlecenie Gminy Krościenko Wyżne
 
 1. Wykonywanie ekspertyz i sporządzanie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia w związku z prowadzonymi w 2021 r. postępowaniami administracyjnymi w sprawie naruszeń stanu wody na gruncie.
 2. Przewiduje się, że w ciągu roku będzie prowadzonych od 3 do 5 postępowań.
 3. Przedmiotem ekspertyz będzie określenie czy działania właścicieli działek doprowadziły do nauszenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ( Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) oraz opracowania opinii w zakresie ewentualnego wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.
 4. Opracowania powinny zawierać:
 1. Opis istniejącego stanu wody na gruncie
 2. Dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie,
 3. Czy i kiedy na przedmiotowej działce nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie i czy została ona wywołana działaniami właściciela działek, czy została wywołana innymi czynnikami – wskazać jakimi;
 4. Czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej ( jeśli tak to z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);
 5. Kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie;
 6. Na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie;
 7. Czy dochodzi do zalewania działek sąsiednich i jaka jest tego przyczyna;
 8. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działek w stosunku do działek sąsiednich;
 9. Wyszczególnienie konkretnych działań właściciela działki, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych;
 10. Czy nawiezienie mas ziemi spowodowało zmianę ukształtowanego w terenie systemu zasobów wodnych;
 11. Czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiednich (wyszczególnić szkody);
 12. Wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku;
 13. Wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania, o którym mowa w art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Wnioski i zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określić jakie urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.
 1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji  niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt.
 2. W trakcie przygotowania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu.
 3. Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz sporządzić uzupełnienie opinii, jeżeli zajdzie taka konieczność.
 4. Wykonawca zobowiązany dostarczyć do Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym opinie, o których mowa wyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.
 
W ofercie należy podać cenę netto wykonania ekspertyzy i opracowania kompletnej dokumentacji (zgodnie z powyższymi założeniami w tym z ewentualnymi uzupełnieniami) dla jednego postępowania w sprawie naruszeń stanu wody na gruncie.
 
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres przetargi@kroscienkowyzne.pl do dnia 18 grudnia 2020 r.
Data składania ofert:
2020-12-18 23:59:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2020-12-07 23:55:00
PublikującyBogdan Zięba 2020-12-07 23:55:00
Modyfikował(a) Bogdan Zięba 2021-01-22 11:25:20
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Rozeznanie rynku 822.92 KbPlik pdf

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 27 stycznia 2021r. 07:12:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.