Wójt Gminy Krościenko Wyżne zawiadamia, że w dniach od 20 lutego 2020 r. do dnia 5 marca 2020 r. na terenie Gminy Krościenko Wyżne zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne.

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne polegającej na odłączeniu od niej części obszaru o powierzchni 96,24 ha i włączeniu go do Gminy Miasto Krosno.

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą ankiety konsultacyjnej, której wzór został określony w załączniku nr 2 do uchwały NR XIV/101/2020 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 stycznia 2020 r.

Ankietę konsultacyjną można uzyskać:

Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy gminy mogą składać:

Udział w konsultacjach polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za zmianą granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne polegającą na włączeniu części Gminy Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno, zgodnie z załącznikiem do ankiety?”

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce ankiety: "JESTEM ZA”, "JESTEM PRZECIW”, "WSTRZYMUJĘ SIĘ” znaku X oraz podaniu danych respondenta.

Wyniki konsultacji zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i zamieszczone na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Urząd Gminy Krościenko Wyżne, Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich – pokój nr 9, tel. 13 431 51 90, e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl

Mateusz Liput

Wójt Gminy Krościenko Wyżne