Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu

  16 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

 

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Such