Oświadczenie majątkowe radnego - pdf
Oświadczenie majątkowe radnego - word
Oświadczenie majątkowe pozostałych osób zobowiązanych - pdf
Oświadczenie majątkowe pozostałych osób zobowiązanych - word