Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZONY PRZEZ WÓJTA GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony jest zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.)
 

Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl). Podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – czyli podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz podmioty zatrudniające dziennych opiekunów – muszą posiadać konto na Platformie Informacyjno – Usługowej Emp@tia.
Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).
 
Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) ustalonej UCHWAŁĄ NR XLI/305/2014 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNEz dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych..
 
Wnioski o zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy składać również drogą elektroniczną.


Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.


Rejestr prowadzi:
 
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9
38 – 422 Krościenko Wyżne
tel. 13 43 151 90 wew. 16

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych dostępny jest pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-12-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-01 19:19
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-08-03 15:08