UCHWAŁA NR LV/406/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2024 rok

Załączniki:

Uchwala406-2024.pdf Plik pdf 354.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 07:54
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 08:13

UCHWAŁA NR LV/405/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Krościenko Wyżne

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 07:53
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 08:12

UCHWAŁA NR LV/404/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Krościenko Wyżne, położonej w rejonie skrzyżowania ulic Brzozowskiej i Rzeszowskiej

Załączniki:

Uchwala404-2024.pdf Plik pdf 197.00 KB
Uchwala404-2024zal.pdf Plik pdf 2.42 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 07:52
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 08:06

UCHWAŁA NR LV/403/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Krościenko Wyżne, położonej w rejonie ul. Brzozowskiej

Załączniki:

Uchwala403-2024.pdf Plik pdf 196.19 KB
Uchwala403-2024zal.pdf Plik pdf 3.13 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 07:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 08:04

UCHWAŁA NR LV/402/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Krościenko Wyżne, położonej w rejonie ul. Grunwaldzkiej

Załączniki:

Uchwala402-2024.pdf Plik pdf 195.47 KB
Uchwala402-2024zal.pdf Plik pdf 1.70 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 07:50
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 08:03

UCHWAŁA NR LV/401/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Krościenko Wyżne, położonej w rejonie ul. Spacerowej

Załączniki:

Uchwala401-2024.pdf Plik pdf 196.03 KB
Uchwala401-2024zal.pdf Plik pdf 2.55 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 07:50
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 08:02

UCHWAŁA NR LV/400/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Krościenko Wyżne, położonej przy południowej granicy gminy

Załączniki:

Uchwala400-2024.pdf Plik pdf 273.46 KB
Uchwala400-2024zal.pdf Plik pdf 1.90 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 07:38
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 08:00

UCHWAŁA NR LV/399/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 07:37
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 07:59

UCHWAŁA NR LV/398/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala398-2024.pdf Plik pdf 278.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 07:36
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 07:58

UCHWAŁA NR LIV/397/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.10 Kształtowanie kompetencji w zakresie robotyki i programo

Załączniki:

Uchwala397-2024.pdf Plik pdf 273.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 07:35
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 07:57

UCHWAŁA NR LIV/396/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2024 rok

Załączniki:

Uchwala396-2024.pdf Plik pdf 383.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 07:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 07:56

UCHWAŁA NR LIV/395/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Krościenko Wyżne na 2024 rok”

Załączniki:

Uchwala395-2024.pdf Plik pdf 250.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 07:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 07:56

UCHWAŁA NR LIV/394/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 27 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Uchwala394-2024.pdf Plik pdf 276.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 07:33
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 07:55

UCHWAŁA NR LIV/393/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub w mieszkaniach wspomaganych

Załączniki:

Uchwala393-2024.pdf Plik pdf 165.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-06 07:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 07:55

UCHWAŁA NR LIV/392/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 27 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym

Załączniki:

Uchwala392-2024.pdf Plik pdf 168.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-02 07:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 07:54

UCHWAŁA NR LIII/391/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wójta Gminy Krościenko Wyżne o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami

Załączniki:

Uchwala391-2024.pdf Plik pdf 199.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-03-04 15:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-04-22 15:52

UCHWAŁA NR LIII/390/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lutego 2024 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne wraz z przedmiotem ich działania

Załączniki:

Uchwala390-2024.pdf Plik pdf 190.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-03-04 15:49
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-04-22 15:50

UCHWAŁA NR LIII/389/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYZNE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala389-2024.pdf Plik pdf 1.65 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-03-04 15:47
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-04-22 15:48

UCHWAŁA NR LIII/388/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2024 rok

Załączniki:

Uchwala388-2024.pdf Plik pdf 362.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-03-04 15:46
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-04-22 15:46

UCHWAŁA NR LIII/387/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Krościenko Wyżne prawa własności nieruchomości gruntowej

Załączniki:

Uchwala387-2024.pdf Plik pdf 198.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-03-04 15:44
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-04-22 15:44

UCHWAŁA NR LIII/386/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części lokalu użytkowego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu tego lokalu

Załączniki:

Uchwala386-2024.pdf Plik pdf 199.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-03-04 15:43
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-04-22 15:43

UCHWAŁA NR LIII/385/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części lokalu użytkowego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu tego lokalu

Załączniki:

Uchwala385-2024.pdf Plik pdf 211.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-03-04 15:41
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-04-22 15:41

UCHWAŁA NR LIII/384/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na własność Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala384-2024.pdf Plik pdf 198.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-03-04 15:38
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-04-22 15:39

UCHWAŁA NR LIII/383/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala383-2024.pdf Plik pdf 198.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-03-04 15:36
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-04-22 15:37

UCHWAŁA NR LIII/382/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku funkcjonującym na terenie Gminy Krościenko Wyżne dzieciom z terenu Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Uchwala382-2024.pdf Plik pdf 210.35 KB
Uchwala382-2024zal.pdf Plik pdf 72.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-03-04 15:33
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-04-22 15:34

UCHWAŁA NR LIII/381/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku funkcjonującym na terenie Gminy Krościenko Wyżne dzieciom z terenu Gminy Rymanów

Załączniki:

Uchwala381-2024.pdf Plik pdf 197.47 KB
Uchwala381-2024zal.pdf Plik pdf 148.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-03-04 15:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-04-22 15:31

UCHWAŁA NR LIII/380/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w klubie dziecięcym funkcjonującym na terenie Gminy Krościenko Wyżne dzieciom z terenu Gminy Haczów

Załączniki:

Uchwala380-2024.pdf Plik pdf 197.46 KB
Uchwala380-2024zal.pdf Plik pdf 150.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-03-04 15:06
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-04-22 15:26

UCHWAŁA NR LIII/379/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku funkcjonującym na terenie Gminy Krościenko Wyżne dzieciom z terenu Gminy Haczów

Załączniki:

Uchwala379-2024.pdf Plik pdf 197.31 KB
Uchwala379-2024zal.pdf Plik pdf 148.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-03-04 15:03
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-04-22 15:04

UCHWAŁA NR LIII/378/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala378-2024.pdf Plik pdf 269.69 KB
Uchwala378-2024zal.pdf Plik pdf 298.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-03-04 14:59
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-04-22 15:02