Geografia Gminy


Gmina Krościenko Wyżne położona jest w Kotlinie Krośnieńskiej będącej środkową częścią w regionie w Dołach Jasielsko-Sanockich, które są częścią mezo-regionu Pogórza, ten zaś jest umiejscowiony w obrębie makroregionu Karpat Zachodnich. Pod względem administracyjnym Gmina Krościenko Wyżne położona jest w powiecie krościeńskim, w województwie podkarpackim. Gmina przylega do wschodnich granic m. Krosna, od północy i wschodu graniczy z gminą Korczyna, a od południa z gminą Miejsce Piastowe. Przez środek gminy przepływa rzeka Wisłok. Przez wschodnie obrzeże gminy przebiega ważna droga krajowa Nr 9 Rzeszów – Barwinek. Przez gminę z zachodu na wschód prowadzą dwie drogi powiatowe łączące Krosno z powiatem brzozowskim. W południowej części Krościenka Wyżnego na krótkim odcinku przebiega linia kolejowa PKP. Obszar Gminy – 16, 33 km2 tj. 1633ha
W skład gminy wchodzą dwie miejscowości: Krościenko Wyżne i Pustyny.
Ludność ogółem: 5 125
w tym:
- 49% mężczyzn
- 51% kobiet

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -