Status i forma prawna

 

Status i forma prawna

 

 Gmina Krościenko Wyżne została utworzona na mocy § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminą statusu miasta (Dz. U. Nr 132, poz. 671).
Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP, ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Tak określona pozycja prawna samorządu terytorialnego znalazła swoje rozwinięcie w ustawach samorządowych. Zgodnie więc z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) o samorządzie gminnym mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa gminną wspólnotę samorządową. Z kolei przez gminę należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.
Gmina posiada osobowość prawną, a samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Wykonuje ona zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
O ustroju gminy stanowi jej statut (art. 3, ust 1 ustawy o samorządzie gminnym).

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2008-05-09
Publikujący -