XML

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne

Wójt Gminy Krościenko Wyżne


zawiadamia, że w dniach od 20 lutego 2020 r. do dnia 5 marca 2020 r. na terenie Gminy Krościenko Wyżne zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne.


Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne polegającej na odłączeniu od niej części obszaru o powierzchni 96,24 ha i włączeniu go do Gminy Miasto Krosno.


Konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą ankiety konsultacyjnej, której wzór został określony w załączniku nr 2 do uchwały NR XIV/101/2020 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 stycznia 2020 r.


Ankietę konsultacyjną można uzyskać:

  • do pobrania na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne: kroscienkowyzne.pl po kliknięciu w baner na stronie głównej lub w zakładce "ZMIANA GRANIC"
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne: bip.kroscienkowyzne.pl zakładka "ZMIANA GRANIC"
  • w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
  • w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pustynach, ul. Kościelna 4A, 38-422 Krościenko Wyżne


Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy gminy mogą składać:

  • w miejscach udostępnienia ankiet
  • w formie korespondencyjnej na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne w kopercie z dopiskiem: "ZMIANA GRANIC".


Udział w konsultacjach polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za zmianą granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne polegającą na włączeniu części Gminy Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno, zgodnie z załącznikiem do ankiety?”


Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce ankiety: "JESTEM ZA”, "JESTEM PRZECIW”, "WSTRZYMUJĘ SIĘ” znaku X oraz podaniu danych respondenta.


Wyniki konsultacji zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i zamieszczone na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne.


Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Urząd Gminy Krościenko Wyżne, Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich – pokój nr 9, tel. 13 431 51 90, e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl


Mateusz Liput

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-12
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-12 13:59