XML

Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie Zarządzenia NR V/115/2019 z dnia 27 września 2019 r. zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na załączonym wzorze formularza na adres: urzad@kroscienkowyzne.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 1 października 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 11 października 2019 r.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik pdf 279.29 KB
Projekt Programu Współpracy Plik pdf 190.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-09-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-09-30 15:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-09-30 15:33