XML

Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022”.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie Zarządzenia NR V/324/2021 z dnia 1 października 2021 r. zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022”.

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na załączonym wzorze formularza na adres: urzad@kroscienkowyzne.pl lub przez ePUAP.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 4 października 2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 15 października 2021 r.

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik pdf 286.26 KB
Projekt Programu Współpracy Plik pdf 191.61 KB
Formularz konsultacji Plik doc 11.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-10-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-01 14:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-01 14:19