XML

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

Mateusz Liput
ul. Południowa 9
38-422 Krościenko Wyżne
tel. 13 431 51 90
fax 13 431 68 60
e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl
www: www.kroscienkowyzne.pl

 

Do zakresu zadań Wójta należy:

 

 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,

 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie referaty i stanowiska pracy,

 • okresowe zwoływanie narad z udziałem Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w celu uzgadniania współdziałania i realizacji zadań,

 • rozstrzyganie sporów w zakresie dotyczącym podziału zadań,

 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

 • upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Sekretarza i Skarbnika oraz pracowników Urzędu, upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

 • ogólny nadzór nad wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych i stosowania przepisów - Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 • podejmowanie czynności związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa.


 •  

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłBogdan Zięba - Redaktor BIP2010-02-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2010-02-01 09:45