XML

Objaśnienie skrótów używanych w Biuletynie Informacji Publicznej

BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Dz.U. Dziennik Ustaw
Kpa Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
JST Jednostka samorządu terytorialnego – gmina
BIP JST Strona podmiotowa BIP jednostki samorządu terytorialnego
GW Gmina Wiejska
TERYT Krajowy Rejest Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2009-12-14
Publikujący -