Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Rozeznanie rynku - przedstawienie wstępnej oferty na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Krościenko Wyżne.
Rozeznanie rynku - przedstawienie wstępnej oferty na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Krościenko Wyżne.

ROZEZNANIE RYNKU

Zwracam się z prośbą o przedstawienie do dnia 26 stycznia 2024 r. wstępnej oferty na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Krościenko Wyżne zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres: przetargi@kroscienkowyzne.pl

Analiza będzie zawierać w szczególności:

1) ocenę aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne przyjętego uchwałą NR XXI/149/2001 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 9 listopada 2001 r. zmienionego uchwałą NR XXIX/227/2013 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2013 r. i uchwałą NR LI/344/2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2023 r.,

2) ocenę aktualności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr XIII/84/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne (Dz. Urz. Woj. podkarpackiego Nr 67 poz. 749 z 2 czerwca 2004 r.), zmienioną Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne – część I (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 3 stycznia 2014 r. poz. 28) oraz Uchwałą Nr XXXIII/262/2014 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne – część III (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 13 maja 2014 r. poz. 1515) oraz Uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 06.02.2015 r., w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne – etap II (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2 marca 2015r. poz. 529),

3) ocenę postępów w opracowywaniu planów miejscowych,

4) wieloletni program sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego,

5) projekt uchwały Rady Gminy Krościenko Wyżne w sprawie oceny aktualności dokumentów planistycznych.

ZAKRES OPRACOWANIA:

1. Analiza i ocena dokumentów planistycznych, obowiązujących na terenie Gminy będzie zawierać:

a) niezbędne analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wraz z opracowaniem wyników tych analiz, w tym na podstawie wydanych decyzji, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmujących teren Gminy,

b)analizę wniosków w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

c) analizę wniosków w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy lub ich zmian.

2. Ocena zgodności ustaleń dokumentów planistycznych obowiązujących na terenie Gminy z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Opracowanie projektu wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych gminy z uwzględnieniem decyzji, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujących teren gminy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów na terenie gminy.

4. Uzyskanie opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w zakresie określonym w art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Przygotowanie projektu uchwały Rady Gmina w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz obowiązującego na terenie gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem.

Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do opracowania analizy, będącej przedmiotem niniejszego rozeznania, w związku z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Data składania ofert:
2024-01-26 15:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLorens Mariusz 2024-01-19 12:32:00
PublikującyBogdan Zięba 2024-01-19 12:32:00

Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 12 lipca 2024r. 19:14:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.