Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2023 rok

Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2023 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 z późn. zm.). W myśl przepisów tej ustawy wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Krościenko Wyżne i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.


Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Raport został opracowany w oparciu o materiały przygotowane przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników urzędu gminy odpowiedzialnych merytorycznie za poszczególne obszary.


Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.
 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Mateusz Liput

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Liput - Wójt Gminy2024-05-31
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-31 17:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-06-03 18:18

Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2022 rok

Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2022 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). W myśl przepisów tej ustawy wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Krościenko Wyżne i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.


Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Raport został opracowany w oparciu o materiały przygotowane przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników urzędu gminy odpowiedzialnych merytorycznie za poszczególne obszary.


Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.
 


Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Mateusz Liput
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Liput - Wójt Gminy2023-05-31
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-05-31 15:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-05-31 15:28

Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2021 rok

Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2021 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). W myśl przepisów tej ustawy wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Krościenko Wyżne i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.


Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.
 


Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Mateusz Liput
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Liput - Wójt Gminy2022-05-31
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-05-31 14:41
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-13 10:26

Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2020 rok

Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2020 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). W myśl przepisów tej ustawy wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Krościenko Wyżne i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.


Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.
 


Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Mateusz Liput

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Liput - Wójt Gminy2021-05-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-05-28 13:33
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-06-16 20:25

Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2019 rok

Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2019 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). W myśl przepisów tej ustawy wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Krościenko Wyżne i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.


Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.
 


Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Mateusz Liput

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Liput - Wójt Gminy2020-05-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-05-29 14:57
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-05-29 15:07

Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok

Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). W myśl przepisów tej ustawy wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Krościenko Wyżne i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.


Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Wzór zgłoszenia w załączeniu. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.
 


Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Mateusz Liput

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Liput - Wójt Gminy2019-05-31
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-05-31 12:26
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-06-13 22:30
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 12 lipca 2024r. 18:57:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.