Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
1 2 ... 23 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje,

że w dniu 2 lutego 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszone zostały następujące wykazy:
  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia;
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę;
  3. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-02-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-02 08:08
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-02 08:14

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2023 r.”

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2023 r.”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-02-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-01 08:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-01 08:26

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2023 r.”

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2023 r.”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-02-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-01 08:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-01 08:25

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie z dnia 12 stycznia 2023 r. RZ.ZUZ.1.4210.537.2022.DS

Informacja
 
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie
z dnia 12 stycznia 2023 r.
RZ.ZUZ.1.4210.537.2022.DS


o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego potoku "Przecznica" w miejscowości Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2023-01-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-19 16:58
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-19 16:59

Informacja z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2023 r.

Informacja
 
z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-01-17
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-17 14:23
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-17 14:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 16 stycznia 2023 r. KSL.6220.15.2022.MF

Obwieszczenie
 
Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 16 stycznia 2023 r.
KSL.6220.15.2022.MF


zawiadamiające o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia strefy inwestycyjnej Krosno 2 w rejonie ul. Sikorskiego w Krośnie"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2023-01-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-16 13:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-16 13:34

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych  na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-01-13
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-13 12:44
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-13 12:47

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej w 2023 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr V/501/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-01-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-04 12:54
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-04 12:59

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-01-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-04 12:47
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-04 12:49

Informacja Wójta Gminy Krościenko Wyżne o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2023-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-03 12:11

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2023 r.”

Ogłoszenie
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.:

„Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2023 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o wynikach konkursu Plik pdf 190.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-12-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-22 14:44
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-22 14:47

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn.: „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opie

Ogłoszenie
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn.:

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o wynikach konkursu Plik pdf 409.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-12-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-22 14:29
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-22 14:31

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2022 r.

Obwieszczenie
 
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 21 grudnia 2022 r.


zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km w ramach zadania pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2022-12-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-21 13:37
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-21 13:44

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje,
 
że w dniu 6 grudnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszony został na okres 21 dni wykaz następujących lokali przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat:
  1. Część lokalu użytkowego o pow. 19,00 m2 znajdująca się na I piętrze budynku zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 4A w Pustynach w obrębie ewidencyjnym Krościenko Wyżne.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-12-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-06 16:13
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-06 16:18

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w II przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Krościenko Wyżne: samochodu dostawczego marki RENAULT model Kangoo MR`98 1.8t o numerze rejestracyjnym RKR32779

Ogłoszenie


o wyborze najkorzystniejszej oferty w II przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Krościenko Wyżne: samochodu dostawczego marki RENAULT model Kangoo MR`98 1.8t o numerze rejestracyjnym RKR32779.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-12-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-02 17:53
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-04 23:55

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2023 r.”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

 

"Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2023 r.".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-11-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-28 16:42
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-28 16:46

Otwarty konkurs ofert „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r.”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą w związku z  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą  o pomocy społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.

 

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-11-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-28 16:28
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-28 16:32

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów identyfikatorem działki 180706_2.0001.1608/2 położonej na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Informacja


o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów identyfikatorem działki 180706_2.0001.1608/2 położonej na terenie Gminy Krościenko Wyżne obręb ewidencyjny nr 001 Krościenko Wyżne w Gminie Krościenko Wyżne będącej własnością Gminy Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-11-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-28 15:57
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-28 15:59

Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023”.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-11-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-18 16:33
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-18 16:38

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochodu dostawczego marki RENAULT model Kangoo MR`98 1.8t o numerze rejestracyjnym RKR32779, rok produkcji 2001 stanowiącego własność Gminy Krościenko Wyżne

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

II przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego,

samochodu dostawczego marki RENAULT model Kangoo MR`98 1.8t o numerze rejestracyjnym RKR32779, rok produkcji 2001 stanowiącego własność Gminy Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-11-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-16 09:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-16 09:53

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje,
 
że w dniu 8 listopada 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszony został wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 5 lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-11-08
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-08 21:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-08 21:26

Informacja o unieważnieniu I przetargu pisemnego na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego, samochodu dostawczego marki RENAULT model Kangoo MR`98 1.8t o numerze rejestracyjnym RKR32779, rok produkcji 2001 stanowiącego własność Gminy Krościenko Wyżne

Informacja


o unieważnieniu I przetargu pisemnego na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego, samochodu dostawczego marki RENAULT model Kangoo MR`98 1.8t o numerze rejestracyjnym RKR32779, rok produkcji 2001 stanowiącego własność Gminy Krościenko Wyżne

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-11-07
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-07 16:59
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-07 17:00

Informacja Wójta Gminy Krościenko Wyżne o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2022-11-07
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-07 11:01

Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023”.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie Zarządzenia NR V/465/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023”.

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne (liczy się data wpływu do urzędu), drogą elektroniczną na załączonym wzorze formularza na adres: urzad@kroscienkowyzne.pl lub przez ePUAP.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 4 listopada 2022 r.

Termin zakończenia konsultacji: 14 listopada 2022 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 283.85 KB
Projekt uchwały Plik pdf 189.98 KB
Projekt Programu Współpracy Plik pdf 265.62 KB
Formularz konsultacji Plik doc 12.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-11-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-04 16:19
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-04 16:32

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza I przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochodu dostawczego marki RENAULT model Kangoo MR`98 1.8t o numerze rejestracyjnym RKR32779, rok produkcji 2001 stanowiącego własność Gminy Krościenko Wyżne

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego,

samochodu dostawczego marki RENAULT model Kangoo MR`98 1.8t o numerze rejestracyjnym RKR32779, rok produkcji 2001 stanowiącego własność Gminy Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-10-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-10-18 10:47
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-10-18 10:49

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-10-12
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-10-12 08:00
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-10-12 08:05

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 września 2022 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowanie administracyjnego znak: N-VIII.7820.1.15.2022

Obwieszczenie
 
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 30 września 2022 r.


zawiadamiające o wszczęciu postępowanie administracyjnegov znak: N-VIII.7820.1.15.2022

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km w ramach zadania pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłNatalia Szafran2022-09-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-09-30 17:19
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-09-30 17:24

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje,

że w dniu 28 września 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
  1. część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Krościenko Wyżne, obręb Krościenko Wyżne, oznaczona w ewidencji gruntów identyfikatorem działki 180706_2.0001.1041/1 o powierzchni 0,0005 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księgę wieczysta nr KS1K/00107955/2, stanowiąca własność Gminy Krościenko Wyżne  – sprzedaż w trybie bezprzetargowym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-09-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-09-29 13:17
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-09-29 13:22

Informacja o przeniesieniu terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 7 października 2022 r.

Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 7 października 2022 r.

został przeniesiony na środę, 5 października 2022 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-09-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-09-28 17:27

Informacja o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów identyfikatorem działki 180706_2.0001.1608/2 położonej na terenie Gminy Krościenko Wyżne obręb ewidencyjny nr 001 Krościenko Wyżne w Gminie Krościenko Wyżne będ

Informacja


o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów identyfikatorem działki 180706_2.0001.1608/2 położonej na terenie Gminy Krościenko Wyżne obręb ewidencyjny nr 001 Krościenko Wyżne w Gminie Krościenko Wyżne będącej własnością Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-09-08
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-09-08 16:53
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-09-08 16:59
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 08 lutego 2023r. 05:25:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.