Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
1 2 ... 25 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór do Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

nabór do Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Nabór skierowany jest do osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio
z teorią i praktyką planowania przestrzennego.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-23 16:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-23 16:42

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że w dniu 23 lutego 2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszony został wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczone na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne.


Dodatkowych informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2024-02-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-23 13:53

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza IV przetarg pisemy na sprzedaż drewna tartacznego oraz opałowego

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

IV przetarg pisemy na sprzedaż drewna tartacznego oraz opałowego

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2024-02-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-21 11:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-21 11:24

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024”.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwanej dalej ustawą i art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647 z późn. zm.)


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2024-02-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-20 11:37
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-20 11:42

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2024 r.”

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2024 r.”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2024-02-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-20 11:08
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-20 11:11

Zawiadomienie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 15 lutego 2024 r. WSOA.III.4120.1.2023 o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku, ujętej w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krościenko Wyżne.

Zawiadomienie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 15 lutego 2024 r.
WSOA.III.4120.1.2023


o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku, ujętej w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłElżbieta Florek2024-02-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-19 13:59
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-19 14:02

Zawiadomienie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 15 lutego 2024 r. WSOA.III.4120.1.2023 o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków (działka 4176)

Zawiadomienie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 15 lutego 2024 r.
WSOA.III.4120.1.2023


o zamiarze włączenia  karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków (działka 4176)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłElżbieta Florek2024-02-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-19 12:26
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-19 12:28

Zawiadomienie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 15 lutego 2024 r. WSOA.III.4120.1.2023 o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków (działka 118)

Zawiadomienie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 15 lutego 2024 r.
WSOA.III.4120.1.2023


o zamiarze włączenia  karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków (działka 118)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłElżbieta Florek2024-02-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-19 12:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-19 12:23

Zawiadomienie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 15 lutego 2024 r. WSOA.III.4120.1.2023 o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków (działka 2943/3)

Zawiadomienie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 15 lutego 2024 r.
WSOA.III.4120.1.2023


o zamiarze włączenia  karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków (działka 2943/3)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłElżbieta Florek2024-02-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-19 12:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-19 12:14

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na wykonanie zadania: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2024 r.”.

Ogłoszenie

o unieważnieniu konkursu ofert na wykonanie zadania:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2024 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2024-02-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-01 21:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-01 21:54

Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2024 r.”.

Ogłoszenie

o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2024 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2024-02-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-01 21:46
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-02-01 21:48

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 stycznia 2024 r. N-VIII.747.3.4.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: N-VIII.747.3.4.2023 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:

Obwieszczenie
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 24 stycznia 2024 r.

N-VIII.747.3.4.2023


o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: N-VIII.747.3.4.2023 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Modernizacja linii 400 kV Rzeszów - Krosno Iskrzynia".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2024-01-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-23 20:40
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-23 20:48

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie z dnia 15 stycznia 2024 r. RZ.ZUZ.1.4220.21.2023.PW

Obwieszczenie
 
Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie
z dnia 15 stycznia 2024 r.
RZ.ZUZ.1.4220.21.2023.PW
zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 13/2024/ZUZ z dnia 15 stycznia 2024 r. znak: RZ.ZUZ.1.4220.21.2023.PW
zmieniającej decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie z dnia 8 września 2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłNatalia Szafran2024-01-17
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-17 11:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-17 11:28

Informacja z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Informacja

z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2024-01-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-15 14:57
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-15 14:59

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego.

Obwieszczenie
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 8 grudnia 2023 r.w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłElżbieta Florek2024-01-12
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-12 14:53
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-12 14:57

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2024 r.”

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2024 r.”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2024-01-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-10 18:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-10 18:48

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2024 r.”

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2024 r.”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2024-01-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-10 18:36
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-10 18:41

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej w 2024 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2024-01-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-04 18:46
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-04 18:51

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie decyzją RZ.RZT.70.72.2023 z dnia 13.12.2023 r. zatwierdził ustaloną przez MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Krościenko Wyżne na okres 3 lat.

Nowe taryfy wchodzą w życie w dniu 01.01.2024 r. i będą obowiązywać do dnia 31.12.2026 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłPatrycja Rymar2024-01-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-02 12:57
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-01-02 12:59

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiek

Ogłoszenie
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj.

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o wynikach konkursu Plik pdf 407.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-12-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-27 19:03
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-27 19:08

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2024 r.”

Ogłoszenie
o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.:

„Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2024 r.”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-12-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-21 19:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-21 19:18

Zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029.

Zarządzenie Nr 233/23
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 21 listopada 2023 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2023-12-13
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-13 17:12
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-13 17:15

Ogłoszenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 listopada 2023 r. GG-II.6821.1.19-21.2023.EM1

Ogłoszenie
 
Starosty Krośnieńskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.
GG-II.6821.1.19-21.2023.EM1o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMaciej Kenar2023-12-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-04 13:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-04 13:24

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem


Na podstawie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-12-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-04 13:05
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-04 13:07

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie


Na podstawie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-12-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-04 09:21
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-04 09:25

Informacja o wywieszeniu wykazów lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem i użyczenieWójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że w dniu 4 grudnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszone zostały wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczone na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-12-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-12-04 09:10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2024 r.”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

 

"Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2024 r.".

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.41 MB
Załącznik nr 1 Wzór oferty Plik pdf 115.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-11-24
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-11-24 17:17
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-11-24 17:20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20 listopada 2023 r. KSL.6220.23.2023.MF

Obwieszczenie
 
Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 20 listopada 2023 r.
KSL.6220.23.2023.MF


zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMaciej Kenar2023-11-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-11-23 16:40
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-11-23 16:41

Otwarty konkurs ofert „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024 r.”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwanej dalej ustawą w związku z  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą  o pomocy społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.

 

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024 r.”.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.83 MB
Załącznik nr 1 Wzór oferty Plik pdf 115.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-11-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-11-23 16:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-11-23 16:26

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie z dnia 20 listopada 2023 r. RZ.ZUZ.1.4217.48.2023.PW

Informacja
 
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie
z dnia 20 listopada 2023 r.
RZ.ZUZ.1.4217.48.2023.PWo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na właściciela urządzenia wodnego obowiązku likwidacji urządzenia.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2023-11-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-11-23 14:01
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-11-23 14:04
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 01 marca 2024r. 19:10:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.