Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
1 2 ... 19 

Ogłoszenie o dodatkowym zamówieniu na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020

Ogłoszenie

o dodatkowym zamówieniu na usługi społeczne
w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLucyna Liput - Dyrektor GOPS2020-10-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-10-22 21:57
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-10-22 22:02

Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”.

Informacja

o wynikach konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-10-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-10-19 23:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-10-19 23:54

Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie Zarządzenia NR V/221/2020 z dnia 5 października 2020 r. zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”.

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na załączonym wzorze formularza na adres: urzad@kroscienkowyzne.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 5 października 2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 16 października 2020 r.Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 279.72 KB
Projekt Programu Współpracy Plik pdf 191.86 KB
Formularz konsultacji Plik doc 11.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-10-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-10-05 23:48
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-10-05 23:55

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego: Wagon kolejowy stanowiący własność Gminy Krościenko Wyżne pełniący funkcję szatni dla zawodników.

Ogłoszenie

Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krościenku Wyżnymo wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego:

Wagon kolejowy stanowiący własność Gminy Krościenko Wyżne pełniący funkcję szatni dla zawodników.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłRafał Przymusiński - Kierownik GOSiR2020-09-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-30 21:46
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-30 21:48

Informacja o przeniesieniu terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 2 października 2020 r.

Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 2 października 2020 r.

został przeniesiony na czwartek 1 października 2020 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-09-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-29 13:30

Informacja Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 września 2020 r. w sprawie oferty Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16, 38‑400 Krosno na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnospr

Informacja
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 września 2020 r.
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) informuje, że w dniu 18 września 2020 r. do Urzędu Gminy Krościenko Wyżne wpłynęła oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16, 38‑400 Krosno na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z pominięciem  otwartego konkursu ofert  pn. „Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 407.27 KB
Oferta Plik pdf 1.54 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-09-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-23 10:03
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-23 10:15

Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego: Wagon kolejowy stanowiący własność Gminy Krościenko Wyżne pełniący funkcję szatni dla zawodników.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krościenku Wyżnym


ogłasza
przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego:

Wagon kolejowy stanowiący własność Gminy Krościenko Wyżne pełniący funkcję szatni dla zawodników.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłRafał Przymusiński - Kierownik GOSiR2020-09-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-15 14:29
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-15 14:32

Ogłoszenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 11 września 2020 r. GG-II.682.1.36.2020.MD o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania oraz zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki nr: 2090/1 i 2090/2

Ogłoszenie
Starosty Krośnieńskiego
z dnia 11 września 2020 r.
GG-II.682.1.36.2020.MD


o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania oraz zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki nr: 2090/1 i 2090/2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2020-09-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-14 14:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-14 14:19

Informacja o przeniesieniu terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 11 września 2020 r.

Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 11 września 2020 r.

został przeniesiony na czwartek 10 września 2020 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłKacper Sabik2020-09-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-09 10:06

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie dodatkowego zamówienia na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020.

Informacja
o wyniku postępowania o udzielenie dodatkowego zamówienia na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLucyna Liput - Dyrektor GOPS2020-09-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-02 17:04
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-02 17:07

Ogłoszenie o dodatkowym zamówieniu na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020

Ogłoszenie

o dodatkowym zamówieniu na usługi społeczne
w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLucyna Liput - Dyrektor GOPS2020-08-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-08-20 18:43
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-08-20 19:33

Informacja o przeniesieniu terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 21 sierpnia 2020 r.

został przeniesiony na wtorek 18 sierpnia 2020 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-08-17
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-08-17 08:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R, ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne"

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 lipca 2020 r.


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R, ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2020-07-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-07-29 14:13
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-07-29 14:22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOŚ.420.19.11.2020.KR.53

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
WOOŚ.420.19.11.2020.KR.53 z dnia 7 lipca 2020 r.

 
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2020-07-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-07-09 13:35
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-07-09 13:38

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - WOOŚ.442.1.2020.AD.5

Obwieszczenie
 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
WOOŚ.442.1.2020.AD.5 z dnia 25 czerwca 2020 r.

 
 
o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2020-06-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-06-29 12:17
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-06-29 12:22

Zarządzenie nr V/201/2020 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Zarządzenie nr V/201/2020
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłElżbieta Florek2020-06-26
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-06-26 13:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-06-26 13:52

Zarządzenie nr V/199/2020 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłElżbieta Florek2020-06-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-06-23 09:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-06-23 14:23

Ogłoszenie o dodatkowym zamówieniu na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020

Ogłoszenie

o dodatkowym zamówieniu na usługi społeczne
w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLucyna Liput - Dyrektor GOPS2020-06-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-06-10 15:49
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-06-26 23:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 9 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Krościenku Wyżnym", zlokalizowanego na działkach o

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 9 czerwca 2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Krościenku Wyżnym", zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 4438/2, 4438/3, 4438/4, 4438/5, 4438/7, 4444/1, 4444/3, położonych w Krościenku Wyżnym, gmina Krościenko Wyżne, województwo podkarpackie.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2020-06-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-06-09 14:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-06-09 14:39

Ogłoszenie o unieważnieniu II przetargu na sprzedaż drewna w Gminie Krościenko Wyżne

Ogłoszenie

o unieważnieniu II przetargu na sprzedaż drewna

w Gminie Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-06-08
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-06-08 19:54
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-06-08 19:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 3 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o bezobsługowe stanowiska tankowania aut ciężarowych.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 3 czerwca 2020 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o bezobsługowe stanowiska tankowania aut ciężarowych, przy ulicy Brzozowskiej 98, 38-422 Krościenko Wyżne, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 4699/1, 4700/2 i 4701/2, położonych na terenie gminy Krościenko Wyżne, obręb Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2020-06-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-06-03 17:01
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-06-03 17:09

Informacja o zmianie terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy

Informacja


Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne

będzie pełnił dyżur 4 czerwca (czwartek) 2020 roku w godz. od 14.00 do 15.00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-06-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-06-03 09:12

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż drewna

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

II przetarg pisemny na sprzedaż drewna.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 661.02 KB
Wzór oferty Plik doc 34.50 KB
Projekt umowy Plik doc 52.00 KB
Klauzula informacyjna Plik doc 13.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-05-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-05-29 21:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-05-29 21:39

Ogłoszenie o unieważnieniu I przetargu na sprzedaż drewna w Gminie Krościenko Wyżne


Ogłoszenie

o unieważnieniu I przetargu na sprzedaż drewna

w Gminie Krościenko Wyżne 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-05-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-05-28 21:18
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-05-28 21:23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg pisemny na sprzedaż drewna.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-05-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-05-15 13:31
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-05-15 13:39

Informacja o terminie dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy

Informacja


Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne

będzie pełnił dyżur 30 kwietnia (czwartek) 2020 roku w godz. od 14.00 do 15.00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-04-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-04-28 14:15

Ogłoszenie Starosty Krośnieńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania oraz zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w miejscowości Krościenko Wyżne, gm. Krościenko Wyżne.

Ogłoszenie

Starosty Krośnieńskiego

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania oraz zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w miejscowości Krościenko Wyżne, gm. Krościenko Wyżne.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Bielecki2020-04-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-04-01 14:14
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-04-01 14:19

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym pn.: "Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych" dotycząca transmisji online z otwarcia ofert w dniu 2 kwietnia 2020 r. o godz. 10:05.

Informacja

dla wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym pn.: "Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych"

dotycząca transmisji online z otwarcia ofert w dniu 2 kwietnia 2020 r. o godz. 10:05.

Załączniki:

Informacja dla wykonawców Plik pdf 250.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-03-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-03-27 23:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-03-27 23:10

Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2020 r.”.

Ogłoszenie

o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania:
„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2020 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 08:12
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 08:18

Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2020 r.”.

Ogłoszenie

o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania:
„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2020 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 08:03
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 08:07
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 26 października 2020r. 20:01:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.