Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
1 2 ... 21 

Informacja o wywieszeniu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje,
 
że w dniu 14 czerwca 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszony został na okres 21 dni wykaz następujących nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres od dnia podpisania umowy użyczenia do dnia 31 grudnia 2028 r.:
  1. Część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów identyfikatorem działki 180706_2.0001.4011/3 stanowiąca własność Gminy Krościenko Wyżne.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-06-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-14 14:02
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-06-14 14:11

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje,

że w dniu 26 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
  1. część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Krościenko Wyżne, obręb Krościenko Wyżne, oznaczona w ewidencji gruntów identyfikatorem działki 180706_2.0001.1608/2 o powierzchni 0,0946 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księgę wieczysta nr KS1K/00088402/1, stanowiąca własność Gminy Krościenko Wyżne  – zbycie w formie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-05-26
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-05-26 08:44
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-05-26 08:49

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł (za 2021 r.).

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł (za 2021 r.).

art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)
 
Lp. Nazwisko, Imię podatnika Rodzaj ulgi - kwota Przyczyny udzielenia ulgi
 
1. Grzegorz Marszałek Rozłożenie na raty
728,00 zł należności
103,00 zł odsetki
 
interes podatnika
 
2. Piotr Mercik Umorzenie
611,00 zł należności
9,00 zł odsetki
 
interes podatnika
 
                                                                                     
 
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2022-04-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-29 10:56

Informacja o przeniesieniu terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 22 kwietnia 2022 r.

został przeniesiony na czwartek, 21 kwietnia 2022 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2022-04-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-04-20 12:11

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2022".

Ogłoszenie

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj.

"Opieka wytchnieniowa - edycja 2022".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-03-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-30 17:02
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-30 17:09

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022".

Ogłoszenie

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj.

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-03-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-29 14:43
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-31 22:37

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn.: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-03-07
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-03-07 10:01

Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2022 r.”.

Ogłoszenie

o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2020 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-02-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-28 14:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-28 14:32

Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2022 r.”.

Ogłoszenie

o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2020 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-02-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-28 14:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-28 14:29

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022”.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-02-24
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-24 14:07
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-24 14:21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2022 r.”

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2022 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o otwartym konkursie Plik pdf 1.13 MB
Wzór oferty Plik pdf 359.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-02-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-01 14:05
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-01 14:11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2022 r.”

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2022 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o otwartym konkursie Plik pdf 1.12 MB
Wzór oferty Plik pdf 359.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-02-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-01 14:00
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-02-01 14:06

Informacja z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2022 r.

Informacja
 
z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2022 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-01-31
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-31 10:54
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-31 10:59

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej w 2022 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr V/367/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze Plik pdf 576.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-01-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-14 23:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-01-14 23:18

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 r.”

Ogłoszenie
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.:

„Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o wynikach konkursu Plik pdf 188.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-12-17
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-12-17 17:17
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-12-17 17:23

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na r

Ogłoszenie
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.:

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o wynikach konkursu Plik pdf 406.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-12-17
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-12-17 17:12
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-12-17 17:18

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr ew. 3776/2 położonej na terenie Gminy Krościenko Wyżne obręb ewidencyjny nr 001 Krościenko Wyżne w Gminie Krościenko Wyżne będącej własnością Gminy Krościenko Wyżne.

Informacja


o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr ew. 3776/2 położonej na terenie Gminy Krościenko Wyżne obręb ewidencyjny nr 001 Krościenko Wyżne w Gminie Krościenko Wyżne będącej własnością Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-12-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-12-15 23:17
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-12-15 23:19

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOŚ.4200.1.2013.NH.357 z dnia 3 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie
 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
WOOŚ.4200.1.2013.NH.357 z dnia 3 grudnia 2021 r.

 
 
o wydaniu postanowienia, którym wyrażono stanowisko, że dla przedsięwzięcia pn.: "Budowy drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, według wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa", aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2021-12-07
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-12-07 14:19
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-12-07 14:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 24 listopada 2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji dokumentu" "Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Krościenko Wyżne"

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 24 listopada 2021 r.


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji dokumentu" "Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Krościenko Wyżne"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2021-11-24
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-11-24 09:26
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-11-24 09:28

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 r.”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

 

"Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 r.".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-11-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-11-16 20:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-11-16 20:45

Otwarty konkurs ofert „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r.”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą w związku z  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą  o pomocy społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.

 

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-11-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-11-16 20:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-11-16 20:29

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-10-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-28 13:26
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-28 13:29

Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022”.

Informacja

o wynikach konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-10-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-18 15:10
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-18 15:10

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZ.ZUZ.1.4210.445.2021.MK z dnia 1 października 2021 r.

Informacja

Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
RZ.ZUZ.1.4210.445.2021.MK z dnia 1 października 2021 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe przyłącza elektroenergetycznego.


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2021-10-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-04 10:00
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-04 10:05

Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022”.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie Zarządzenia NR V/324/2021 z dnia 1 października 2021 r. zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022”.

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na załączonym wzorze formularza na adres: urzad@kroscienkowyzne.pl lub przez ePUAP.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 4 października 2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 15 października 2021 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 286.26 KB
Projekt Programu Współpracy Plik pdf 191.61 KB
Formularz konsultacji Plik doc 11.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-10-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-01 14:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-10-01 14:19

Informacja o przeniesieniu terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 24 września 2021 r.

Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 24 września 2021 r.

został przeniesiony na czwartek, 23 września 2021 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-09-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-09-21 13:01

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje

że w dniu 7 września 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, zostały wywieszone na okres 21 dni następujące wykazy:

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

   -- działka nr ew. 3776/2 o pow. 0,2233 ha położona w obr. ew. Krościenko Wyżne – zbycie w formie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

   -- działka nr ew. 2943/2 o pow. 916 m2 i część działki nr ew. 2943/3 o pow. 150 000 m2 – na wniosek.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.

Załączniki:

Informacja o wywieszeniu wykazu Plik pdf 208.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-09-07
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-09-07 22:29
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-09-07 22:32

Rozeznanie rynku w sprawie wykonania ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego/specjalisty w zakrasie prawa oświatowego, na zlecenie Gminy Krościenko Wyżne.

Rozeznanie rynku w sprawie wykonania ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego/specjalisty w zakrasie prawa oświatowego, na zlecenie Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-09-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-09-01 18:52
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-09-01 18:56

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr ew. 2290/2 położonej w Krościenku Wyżnym w Gminie Krościenko Wyżne będącej własnością Gminy Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-08-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-08-11 15:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-08-11 15:18

Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji NR 654/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie
Starosty Krośnieńskiego
z dnia 28 lipca 2021 r.


o wydaniu decyzji NR 654/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przrz rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne" w km 0 do 282 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2021-08-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-08-04 14:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-08-04 13:38
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 29 czerwca 2022r. 00:09:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.