Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 17 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

III przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego:
Samochód dostawczy IVECO ML120E18 Eurocargo MR'03 E3 12,0 t
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-12-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-12-11 14:35
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-12-11 14:39
Ogłoszenie

o unieważnieniu II przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu IVECO ML120E18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-12-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-12-11 14:26
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-12-11 14:27

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

II przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego:
Samochód dostawczy IVECO ML120E18 Eurocargo MR'03 E3 12,0 t
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-11-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-27 08:05
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-27 08:08
Ogłoszenie

o unieważnieniu I przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu IVECO ML120E18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-11-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-25 13:59
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-25 14:01

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą w związku z  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą  o pomocy społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.

 

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Bielecki2019-11-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-19 21:46
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-19 21:48
Obwieszczenie
 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
WOOŚ.420.19.11.2019.KR.4
 
o wszczęciu w dniu 06 listopada 2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-11-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-18 09:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-18 09:22
Ogłoszenie

o unieważnieniu II przetargu na sprzedaż drzewa na pniu w Gminie Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-10-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-30 10:23
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-30 10:24
Informacja

o wynikach konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-10-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-23 09:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-23 09:29

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego:
Samochód dostawczy IVECO ML120E18 Eurocargo MR'03 E3 12,0 t
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-10-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-21 22:33
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-21 22:33

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

II przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-10-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-21 21:45
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-21 22:48
Ogłoszenie

o unieważnieniu I przetargu na sprzedaż drzewa na pniu w Gminie Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-10-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-21 20:40
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-21 20:43
Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 2 października 2019 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-10-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-09 11:04
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-09 11:07

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-10-08
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-08 14:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-08 14:49
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie Zarządzenia NR V/115/2019 z dnia 27 września 2019 r. zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na załączonym wzorze formularza na adres: urzad@kroscienkowyzne.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 1 października 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 11 października 2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 279.29 KB
Projekt Programu Współpracy Plik pdf 190.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-09-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-09-30 15:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-09-30 15:33
Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że w dniu 18.09.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy lokali przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie na okres 3 lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-09-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-09-18 10:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-09-18 10:36
Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 6 września 2019 r.

został przeniesiony na czwartek 5 września 2019 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-09-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-09-04 12:28
Ogłoszenie

o unieważnieniu II przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Krościenko Wyżne: pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów SZO 2,5 m3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-08-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-08-19 14:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-08-19 14:15
Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 19 lipca 2019 r.

został przeniesiony na czwartek 18 lipca 2019 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-07-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-07-16 13:29

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego:

- pojemników do selektywnej zbiórki odpadów SZO-2,5 m3.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-07-12
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-07-12 13:42
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-07-12 13:44
Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2019 r.

został przeniesiony na środę 19 czerwca 2019 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-06-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-06-18 13:36
Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2019 r.

został przeniesiony na czwartek 13 czerwca 2019 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-06-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-06-11 13:58
Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 31 maja 2019 r.

został przeniesiony na czwartek 30 maja 2019 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-05-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-05-27 10:02
Ogłoszenie

o unieważnieniu I przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Krościenko Wyżne: pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów SZO 2,5 m3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-05-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-05-21 09:26
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-05-21 09:31
Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 17 maja 2019 r.

został przeniesiony na czwartek 16 maja 2019 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-05-13
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-05-13 10:03
Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2019 r.

został przeniesiony na czwartek 11 kwietnia 2019 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-04-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-04-10 12:45
Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 5 kwietnia 2019 r.

został przeniesiony na czwartek 4 kwietnia 2019 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-04-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-04-02 13:45

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego:

- pojemników do selektywnej zbiórki odpadów SZO 2,5 m3 w ilości 9 szt. (oferta powinna obejmować całość przedmiotu sprzedaży).

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-03-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-03-29 13:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-03-29 13:22
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. (za 2018 r.).
art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)
 
Lp. Nazwisko/imię podatnika Rodzaj ulgi-kwota Przyczyny umorzenia
 
1. Pudło Stanisław umorzenie
553,00 zł
 
interes podatnika
 
2. Pelczar Stanisław umorzenie
709,00 zł + 299,69 zł odsetek
 
interes podatnika
 
3. Szmyd Marcelina
 
umorzenie
519,00 zł + 187,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
4. Karwat Mirosław umorzenie
1061,00 zł + 286,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
5. Kociuba Irena umorzenie
959,00 zł + 102,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
 
                                                                                     
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłBarbara Józefczyk2019-03-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-03-18 15:40
Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że w dniu 06.03.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszony został na okres 21 dni wykaz następujących lokali przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat:
  1. Lokal użytkowy o pow. 5,5 m2 znajdujący się na poddaszu budynku zlokalizowanego przy ul. Południowej 9 w Krościenku Wyżnym w obrębie ewidencyjnym Krościenko Wyżne.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-03-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-03-06 22:44
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-03-06 22:44
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 14 grudnia 2019r. 08:39:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.