Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
1 2 ... 20 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-04-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-01 13:10
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-01 13:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 1 kwietnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 1 kwietnia 2021 r.


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Bielecki2021-04-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-01 12:54
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-01 12:58

Ogłoszenie o III przetargu pisemnym na sprzedaż drewna opałowego

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

III przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-03-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-22 16:14
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-22 16:37

Ogłoszenie o unieważnieniu II przetargu pisemnego na sprzedaż drewna opałowego w Gminie Krościenko Wyżne

Ogłoszenie

o unieważnieniu II przetargu pisemnego na sprzedaż drewna opałowego

w Gminie Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-03-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-22 16:12
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-22 16:32

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje

że w dniu 18 marca 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszony został na okres 21 dni wykaz następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia:
  1. działka nr ew.: 2600/1 o pow. 0,0870 ha położona w obr. ew. Krościenko Wyżne – zbycie w formie zamiany.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-03-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-18 22:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-18 22:27

Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż drewna opałowego

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

II przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-03-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-15 18:04
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-15 18:14

Ogłoszenie o unieważnieniu I przetargu pisemnego na sprzedaż drewna opałowego w Gminie Krościenko Wyżne

Ogłoszenie

o unieważnieniu I przetargu pisemnego na sprzedaż drewna opałowego

w Gminie Krościenko Wyżne 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-03-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-15 16:56
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-15 16:59

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZ.ZUZ.1.4210.61.2021.MC z dnia 2 marca 2021 r.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
RZ.ZUZ.1.4210.61.2021.MC z dnia 2 marca 2021 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne pozwoleń wodnoprawnych

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2021-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-04 13:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-04 13:27

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna opałowego

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-03-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-03 19:37
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-03 20:43

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje

że w dniu 4 lutego 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszony został na okres 21 dni wykaz następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia:
  1. działka nr ew.: 2290/2 o pow. 0,0022 ha położona w obr. ew. Krościenko Wyżne – zbycie w formie sprzedaży.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-02-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-02-04 19:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-02-04 19:22

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2021 r.”

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2021 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o otwartym konkursie Plik pdf 1.06 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-02-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-02-01 22:58
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-02-01 22:59

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2021 r.”

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2021 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o otwartym konkursie Plik pdf 1.07 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-02-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-02-01 22:53
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-02-01 22:57

Informacja z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2021 r.

Informacja
 
z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2021 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-02-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-02-01 17:23
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-02-01 17:39

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej w 2021 r.

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr V/259/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze Plik pdf 573.31 KB
Załącznik Plik doc 45.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-01-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-01-18 13:38
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-01-18 13:43

Informacja o przeniesieniu terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 15 stycznia 2021 r.

Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 15 stycznia 2021 r.

został przeniesiony na czwartek, 14 stycznia 2021 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-01-13
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-01-13 11:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 12 stycznia 2021 r. o wydanej decyzji znak WGOŚ.III.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Krościenku Wyżnym".

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 12 stycznia 2021 r.


o wydanej decyzji znak WGOŚ.III.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Krościenku Wyżnym".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2021-01-12
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-01-12 13:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-01-12 13:18

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2021 r.”

Ogłoszenie
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.:

„Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2021 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o wynikach konkursu Plik pdf 190.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-12-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-12-18 10:48
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-12-18 10:50

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na r

Ogłoszenie
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.:

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o wynikach konkursu Plik pdf 408.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-12-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-12-18 10:43
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-12-18 10:45

Informacja o zmianie godzin dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2020 r.

Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2020 r.

odbędzie się w godz. od 13.00 do 14.30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-12-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-12-10 09:03

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2021 r.”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

 

"Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2021 r.".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-11-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-11-20 16:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-11-20 16:29

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanej dalej ustawą w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) zwan

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanej dalej ustawą w związku z  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) zwanej dalej ustawą  o pomocy społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.

 

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-11-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-11-20 16:08
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-11-20 16:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 listopada 2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R, ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miej

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 5 listopada 2020 r.


o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R, ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2020-11-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-11-05 12:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-11-05 12:27

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie dodatkowego zamówienia na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020.

Informacja
o wyniku postępowania o udzielenie dodatkowego zamówienia na usługi społeczne w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLucyna Liput - Dyrektor GOPS2020-11-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-11-02 21:13
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-11-02 21:15

Ogłoszenie o dodatkowym zamówieniu na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020

Ogłoszenie

o dodatkowym zamówieniu na usługi społeczne
w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLucyna Liput - Dyrektor GOPS2020-10-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-10-22 21:57
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-10-22 22:02

Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”.

Informacja

o wynikach konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-10-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-10-19 23:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-10-19 23:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 19 października 2020 r. o wydaniu decyzji, znak WGOŚ III.6220.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej stacji paliw o bezobsługowe stanowiska tankowania aut ciężarowych, ul. Brzozowska 98, 38-422 Krości

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 19 października 2020 r.


o wydaniu decyzji, znak WGOŚ III.6220.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej stacji paliw o bezobsługowe stanowiska tankowania aut ciężarowych, ul. Brzozowska 98, 38-422 Krościenko Wyżne, powiat krośnieński, województwo podkarpackie"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2020-10-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-10-19 14:47
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-10-19 14:51

Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie Zarządzenia NR V/221/2020 z dnia 5 października 2020 r. zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”.

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na załączonym wzorze formularza na adres: urzad@kroscienkowyzne.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 5 października 2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 16 października 2020 r.Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 279.72 KB
Projekt Programu Współpracy Plik pdf 191.86 KB
Formularz konsultacji Plik doc 11.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-10-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-10-05 23:48
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-10-05 23:55

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego: Wagon kolejowy stanowiący własność Gminy Krościenko Wyżne pełniący funkcję szatni dla zawodników.

Ogłoszenie

Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krościenku Wyżnymo wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego:

Wagon kolejowy stanowiący własność Gminy Krościenko Wyżne pełniący funkcję szatni dla zawodników.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłRafał Przymusiński - Kierownik GOSiR2020-09-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-30 21:46
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-30 21:48

Informacja o przeniesieniu terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 2 października 2020 r.

Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 2 października 2020 r.

został przeniesiony na czwartek 1 października 2020 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-09-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-29 13:30

Informacja Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 września 2020 r. w sprawie oferty Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16, 38‑400 Krosno na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnospr

Informacja
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 23 września 2020 r.
 
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) informuje, że w dniu 18 września 2020 r. do Urzędu Gminy Krościenko Wyżne wpłynęła oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16, 38‑400 Krosno na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z pominięciem  otwartego konkursu ofert  pn. „Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie”.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 407.27 KB
Oferta Plik pdf 1.54 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-09-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-23 10:03
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-09-23 10:15
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 12 kwietnia 2021r. 09:16:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.