Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
1 2 ... 20 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje

że w dniu 7 września 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, zostały wywieszone na okres 21 dni następujące wykazy:

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

   -- działka nr ew. 3776/2 o pow. 0,2233 ha położona w obr. ew. Krościenko Wyżne – zbycie w formie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

   -- działka nr ew. 2943/2 o pow. 916 m2 i część działki nr ew. 2943/3 o pow. 150 000 m2 – na wniosek.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.

Załączniki:

Informacja o wywieszeniu wykazu Plik pdf 208.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-09-07
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-09-07 22:29
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-09-07 22:32

Rozeznanie rynku w sprawie wykonania ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego/specjalisty w zakrasie prawa oświatowego, na zlecenie Gminy Krościenko Wyżne.

Rozeznanie rynku w sprawie wykonania ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego/specjalisty w zakrasie prawa oświatowego, na zlecenie Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-09-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-09-01 18:52
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-09-01 18:56

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr ew. 2290/2 położonej w Krościenku Wyżnym w Gminie Krościenko Wyżne będącej własnością Gminy Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-08-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-08-11 15:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-08-11 15:18

Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji NR 654/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie
Starosty Krośnieńskiego
z dnia 28 lipca 2021 r.


o wydaniu decyzji NR 654/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przrz rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne" w km 0 do 282 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2021-08-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-08-04 14:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-08-04 13:38

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 2290/2 o powierzchni 0,0022 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Wyżne, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne, który odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2021 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-07-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-07-23 14:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-07-23 14:29

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza III przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

III przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-06-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-06-21 17:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-06-21 17:18

Informacja o odwołaniu II przetargu ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 2290/2 o powierzchni 0,0022 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Wyżne

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje, że

odwołany został II przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 2290/2 o powierzchni 0,0022 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Wyżne, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Informacja o odwołaniu przetargu Plik pdf 310.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-06-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-06-14 09:10
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-06-14 09:13

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 2290/2 o powierzchni 0,0022 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Wyżne, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne, który odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-05-31
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-05-31 22:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-05-31 22:19

Informacja o przeniesieniu terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 21 maja 2021 r.

Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 21 maja 2021 r.

został przeniesiony na czwartek, 20 maja 2021 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-05-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-05-18 21:44

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. (za 2020 r.).

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. (za 2020 r.).

art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Lp. Nazwisko, Imię podatnika Rodzaj ulgi - kwota Przyczyny udzielenia ulgi
 
1. Elżbieta Józefczyk Umorzenie
396,00 zł należności
+ 123,00 zł odsetki
 
interes podatnika
 
2. Stanisław Pudło Umorzenie
557,00 zł należności
 
interes podatnika
 
3. Renata Materniak Rozłożenie na raty
1 341,60 zł należności
54,00 zł odsetki
 
interes podatnika
 
4. Bożena Filar Rozłożenie na raty
1 008,00 zł należności
31,00 zł odsetki
interes podatnika

 
                                                                                     
 
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2021-04-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-27 13:13

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza II przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

II przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-04-26
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-26 12:58
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-05-31 23:06

Informacja o odwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne

Uprzejmie informuję, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne, zaplanowane na dzień 26 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne – zostało odwołane.

Komisja zrealizuje zaplanowany porządek obrad w terminie późniejszym.

Przewodniczący Komisji

mgr Krzysztof Ronowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-04-26
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-26 11:07

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł za 2020 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł za 2020 r.

 
na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Lp. Nazwisko i imię podatnika Rodzaj zastosowanej ulgi Wysokość umorzonych kwot Przyczyna umorzenia
1. Podkul Maria i Antoni umorzenie 508,00 zł należności interes podatnika
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2021-04-26
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-26 10:59

Informacja o odwołaniu I przetargu ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 2290/2 o powierzchni 0,0022 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Wyżne

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje, że

odwołuje I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 2290/2 o powierzchni 0,0022 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Wyżne, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Informacja o odwołaniu przetargu Plik pdf 3.32 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-04-24
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-24 14:47
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-24 14:49

Informacja o przeniesieniu terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2021 r.

został przeniesiony na czwartek, 22 kwietnia 2021 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2021-04-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-19 11:31

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZ.ZUZ.1.4210.103.2021.JJ z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Informacja

Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
RZ.ZUZ.1.4210.103.2021.JJ z dnia 6 kwietnia 2021 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, określonych dla rzeki Wisłok nowych obiektów budowlanych.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłNatalia Wacek2021-04-08
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-08 16:07
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-08 16:09

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZ.ZUZ.1.4210.97.2021.MK z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja

Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
RZ.ZUZ.1.4210.97.2021.MK z dnia 30 marca 2021 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową przez wody płynące potoku Przecznica oraz na zlokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłNatalia Wacek2021-04-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-06 15:36
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-06 15:39

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZ.ZUZ.1.4210.61.2021.MC z dnia 31 marca 2021 r.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
RZ.ZUZ.1.4210.61.2021.MC z dnia 31 marca 2021 r.

o wydaniu decyzji udzielającej Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne pozwoleń wodnoprawnych
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłNatalia Wacek2021-04-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-01 13:43
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-01 13:48

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-04-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-01 13:10
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-01 13:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 1 kwietnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 1 kwietnia 2021 r.


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Bielecki2021-04-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-01 12:54
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-04-01 12:58

Ogłoszenie o III przetargu pisemnym na sprzedaż drewna opałowego

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

III przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-03-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-22 16:14
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-22 16:37

Ogłoszenie o unieważnieniu II przetargu pisemnego na sprzedaż drewna opałowego w Gminie Krościenko Wyżne

Ogłoszenie

o unieważnieniu II przetargu pisemnego na sprzedaż drewna opałowego

w Gminie Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-03-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-22 16:12
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-22 16:32

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje

że w dniu 18 marca 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszony został na okres 21 dni wykaz następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia:
  1. działka nr ew.: 2600/1 o pow. 0,0870 ha położona w obr. ew. Krościenko Wyżne – zbycie w formie zamiany.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-03-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-18 22:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-18 22:27

Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż drewna opałowego

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

II przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-03-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-15 18:04
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-15 18:14

Ogłoszenie o unieważnieniu I przetargu pisemnego na sprzedaż drewna opałowego w Gminie Krościenko Wyżne

Ogłoszenie

o unieważnieniu I przetargu pisemnego na sprzedaż drewna opałowego

w Gminie Krościenko Wyżne 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-03-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-15 16:56
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-15 16:59

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZ.ZUZ.1.4210.61.2021.MC z dnia 2 marca 2021 r.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
RZ.ZUZ.1.4210.61.2021.MC z dnia 2 marca 2021 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne pozwoleń wodnoprawnych

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2021-03-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-04 13:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-04 13:27

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna opałowego

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-03-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-03 19:37
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-03-03 20:43

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje

że w dniu 4 lutego 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszony został na okres 21 dni wykaz następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia:
  1. działka nr ew.: 2290/2 o pow. 0,0022 ha położona w obr. ew. Krościenko Wyżne – zbycie w formie sprzedaży.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-02-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-02-04 19:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-02-04 19:22

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2021 r.”

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2021 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o otwartym konkursie Plik pdf 1.06 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-02-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-02-01 22:58
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-02-01 22:59

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2021 r.”

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2021 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o otwartym konkursie Plik pdf 1.07 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2021-02-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-02-01 22:53
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2021-02-01 22:57
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 20 września 2021r. 22:46:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.