Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 18 
Informacja

dla wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym pn.: "Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych"

dotycząca transmisji online z otwarcia ofert w dniu 2 kwietnia 2020 r. o godz. 10:05.

Załączniki:

Informacja dla wykonawców Plik pdf 250.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-03-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-03-27 23:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-03-27 23:10
Ogłoszenie

o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania:
„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2020 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 08:12
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 08:18
Ogłoszenie

o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania:
„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2020 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 08:03
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 08:07
Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 14 lutego 2020 r.

został przeniesiony na czwartek 13 lutego 2020 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-11 16:40
Informacja

z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2020 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-02-07
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-07 14:02
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-07 14:11
Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2020 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o otwartym konkursie Plik pdf 1.40 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-01-31
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-31 13:37
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-31 13:39
Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2020 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o otwartym konkursie Plik pdf 1.40 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-01-31
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-31 13:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-31 13:35
Obwieszczenie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne

o przystąpieniu do sporządzenia:
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Bielecki2020-01-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-29 14:55
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-29 14:59

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr V/159/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze Plik pdf 672.88 KB
Załącznik Plik doc 45.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2020-01-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-22 11:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-22 11:22
Informacja


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2020 r.

został przeniesiony na środę 22 stycznia 2020 r. (w godz. od 14.00 do 15.30).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-20 15:24

Ogłoszenie

o zamówieniu na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłLucyna Liput - Dyrektor GOPS2020-01-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-15 20:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-15 20:36
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-13
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-13 13:55
Obwieszczenie
 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
WOOŚ.420.19.11.2019.KR.20
 
o zobowiązaniu Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia przedłożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2020-01-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-09 14:41
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-09 14:49

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

informuje

 

o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Krościenku Wyżnym, przy ullicy Grunwaldzkiej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Bielecki2020-01-08
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-08 14:36
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-08 14:39
Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w III pisemnym przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Krościenko Wyżne:

Samochód dostawczy marki IVECO model ML120E18 Euro Cargo MR’03 E3 12,0 t
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-12-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-12-20 14:56
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-12-20 14:58
Ogłoszenie
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.:

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o wynikach konkursu Plik pdf 404.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-12-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-12-20 14:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-12-20 14:38

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

III przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego:
Samochód dostawczy IVECO ML120E18 Eurocargo MR'03 E3 12,0 t
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-12-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-12-11 14:35
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-12-11 14:39
Ogłoszenie

o unieważnieniu II przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu IVECO ML120E18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-12-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-12-11 14:26
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-12-11 14:27

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

II przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego:
Samochód dostawczy IVECO ML120E18 Eurocargo MR'03 E3 12,0 t
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-11-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-27 08:05
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-27 08:08
Ogłoszenie

o unieważnieniu I przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu IVECO ML120E18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-11-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-25 13:59
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-25 14:01

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą w związku z  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą  o pomocy społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.

 

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Bielecki2019-11-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-19 21:46
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-19 21:48
Obwieszczenie
 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
WOOŚ.420.19.11.2019.KR.4
 
o wszczęciu w dniu 06 listopada 2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-11-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-18 09:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-11-18 09:22
Ogłoszenie

o unieważnieniu II przetargu na sprzedaż drzewa na pniu w Gminie Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-10-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-30 10:23
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-30 10:24
Informacja

o wynikach konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-10-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-23 09:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-23 09:29

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego:
Samochód dostawczy IVECO ML120E18 Eurocargo MR'03 E3 12,0 t
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-10-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-21 22:33
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-21 22:33

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

II przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-10-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-21 21:45
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-21 22:48
Ogłoszenie

o unieważnieniu I przetargu na sprzedaż drzewa na pniu w Gminie Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-10-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-21 20:40
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-21 20:43
Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 2 października 2019 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-10-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-09 11:04
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-09 11:07

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-10-08
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-08 14:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-10-08 14:49
Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie Zarządzenia NR V/115/2019 z dnia 27 września 2019 r. zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na załączonym wzorze formularza na adres: urzad@kroscienkowyzne.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 1 października 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 11 października 2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 279.29 KB
Projekt Programu Współpracy Plik pdf 190.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2019-09-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-09-30 15:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-09-30 15:33
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 01 kwietnia 2020r. 19:51:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.