Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
1 ... 10 11 12 ... 20 

Konsultacje społeczne planu transportowego

Konsultacje społeczne planu transportowego

 

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, w dniach od 19.12.2014 do 9.01.2015 roku odbędą się konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka (planu transportowego).

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do planu transportowego. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2014-12-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-19 11:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-19 11:47

Ogłoszenie

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-12-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-19 10:38

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z pomocy społecznej

Ogłoszenie
 
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.:
 
„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 r.”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-12-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-18 13:59
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-18 14:03

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn.: „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2015 r.”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

 

„Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2015 r.”.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-11-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-11-25 23:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-11-25 23:55

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z pomocy społecznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.:

 

"Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 r.".

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-11-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-11-21 23:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-11-23 23:48

Ogłoszenie GOSiR w Krościenku Wyżnym w sprawie wynajęcia lokalu z przeznaczeniem na kawiarnię

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłRafał Przymusiński - Kierownik GOSiR2014-11-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-11-21 09:52

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2014-11-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-11-05 14:41

Ogłoszenie

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłElżbieta Florek2014-11-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-11-03 20:48

Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”.

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie Zarządzenia NR III/522/2014 z dnia 9 października 2014 r. zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne do zgłaszania uwag i opinii do załączonego projektu:

 

„Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”.

 

 

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na załączonym wzorze formularza na adres: urzad@kroscienkowyzne.pl do dnia 17 października 2014 r.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 10 października 2014 r.

Termin zakończenia konsultacji: 17 października 2014 r.

 

Wójt Gminy
Krościenko Wyżne

Jan Omachel

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-10-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-10-09 14:14
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-10-09 14:33

Obwieszczenie

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-08-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-08-05 22:47

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie


w sprawie Strategii rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki Słowackiej do roku 2020 oraz Strategii rozwoju publicznej komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej Republiki Słowackiej do roku 2020

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2014-04-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-04-30 08:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-04-30 08:41

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowiew sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

"Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice".

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2014-04-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-04-22 12:14
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-04-22 12:16

Wykaz osób fizycznych, którym w I kwartale 2014 roku udzielono pomocy publicznej w formie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Wykaz osób fizycznych, którym w I kwartale 2014 roku udzielono pomocy publicznej w formie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów-sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
 
  1. Fil Wacław
 
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2014-04-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-04-21 10:19

Unieważnienie I przetargu pisemnego na sprzedaż blachy

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-03-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-03-27 14:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-03-27 14:10

Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż blachy

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

ogłasza

I przetarg pisemny na sprzedaż blachy.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-03-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-03-19 09:12
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-03-19 09:17

Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014”.

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne do zgłaszania uwag i opinii do załączonego projektu:

 

„Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014”.
 

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38 - 422 Krościenko Wyżne (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na załączonym wzorze formularza na adres: urzad@kroscienkowyzne.pl do dnia 19 marca 2014 r.
 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 marca 2014 r.

Termin zakończenia konsultacji: 19 marca 2014 r.

 

Wójt Gminy
Krościenko Wyżne

Jan Omachel

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-03-11
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-03-11 22:35
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-10-09 23:16

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. (grudzień 2013 r.)

(Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Dz. U. 157 poz. 1240 z późn. zm.)

 

Lp.

Imię/nazwisko podatnika

Rodzaj ulgi-kwota

Przyczyny umorzenia

1.

Jaszczór Janusz i Stefania

umorzenie

713,71 zł

interes podatnika

2.

Fejkiel Maria

umorzenie

1137,24 zł+104,00 zł odsetek

interes podatnika

3.

Pudło Stanisław

umorzenie

552,00 zł

interes podatnika

                                  

 Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2014-03-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-03-03 22:27

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2014 r.”.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-02-26
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-26 11:10
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-26 11:12

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2014 r.”.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-02-26
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-26 11:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-26 11:11

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowiew sprawie planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. "Składowanie zuzytego paliwa jądrowego w Mochovcach", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2014-02-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-10 14:49
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-10 14:55

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne - etap II

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia

 

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne - etap II

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-02-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-05 21:10
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-02-05 21:12

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-01-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-29 21:12
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-29 21:14

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2014 r.”.

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2014 r.”.

 

Załączniki:

Ogłoszenie - Pustyny Plik pdf 1.25 MB
Wzór oferty Plik txt 259.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-01-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-28 22:01
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-28 22:03

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2014 r.”.

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2014 r.”.

 

Załączniki:

Ogłoszenie - Krościenko Wyżne Plik pdf 1.24 MB
Wzór oferty Plik txt 259.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-01-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-28 21:53
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-28 21:57

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w przetargu na sprzedaż drzew na pniu w Gminie Krościenko Wyżne, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4443/1 i 4443/2.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-01-13
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-13 15:35
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-13 15:38

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr III/419/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2014 r.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-01-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-10 01:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-01-10 01:23
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 25 lipca 2021r. 16:58:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.