Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
1 2 3 ... 24 

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 marca 2023 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.15.2022 z dnia 16 lutego 2023 r.

Obwieszczenie
 
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 2 marca 2023 r.


zawiadamiające o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.15.2022 z dnia 16 lutego 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km w ramach zadania pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2023-03-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-03-01 21:28
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-03-01 21:33

Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2023 r.”.

Ogłoszenie

o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2023 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-02-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-28 20:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-28 20:28

Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2023 r.”.

Ogłoszenie

o dokonaniu wyboru oferty na wykonanie zadania:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2023 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-02-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-28 20:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-28 20:24

Ogłoszenie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 24 lutego 2023 r. o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie
 
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 24 lutego 2023 r.o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 202.13 KB
Ogłoszenie Plik pdf 164.34 KB
Wniosek Plik pdf 452.11 KB
Załącznik do wniosku - klauzula Plik pdf 186.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAleksandra Lorens2023-02-24
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-24 11:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-24 11:19

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn.: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-02-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-16 14:13
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-16 14:18

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023”.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-02-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-16 12:03
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-16 12:11

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 2324/1 o powierzchni 0,0029 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Wyżne.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 2324/1 o powierzchni 0,0029 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-02-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-16 08:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-16 08:44

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOŚ.420.19.1.2022.KR.110 z dnia 10 lutego 2023 r.

Obwieszczenie
 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
WOOŚ.420.19.1.2022.KR.110 z dnia 10 lutego 2023 r.


 
 
o wydaniu postanowienia dotyczącego przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2023-02-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-15 08:31
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-15 08:38

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOŚ.420.19.1.2022.KR.104 i WOOŚ.420.19.1.2022.KR.104 z dnia 3 lutego 2023 r.

Obwieszczenia
 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
WOOŚ.420.19.1.2022.KR.104 i WOOŚ.420.19.1.2022.KR.104

z dnia 3 lutego 2023 r.

 
o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2023-02-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-09 08:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-09 08:20

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów identyfikatorem działki 180706_2.0001.1608/2 położonej na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Informacja


o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów identyfikatorem działki 180706_2.0001.1608/2 położonej na terenie Gminy Krościenko Wyżne obręb ewidencyjny nr 001 Krościenko Wyżne w Gminie Krościenko Wyżne będącej własnością Gminy Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-02-07
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-07 10:06
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-07 10:09

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje,

że w dniu 2 lutego 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszone zostały następujące wykazy:
  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia;
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę;
  3. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-02-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-02 08:08
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-02 08:14

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2023 r.”

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2023 r.”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-02-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-01 08:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-01 08:26

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2023 r.”

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2023 r.”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-02-01
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-01 08:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-02-01 08:25

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w 2022 r.

Informacja


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Krościenko Wyżne przedstawia wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w 2022 r.
 
Lp. Beneficjent Wartość pomocy w zł
1. NGS OIL&GAS S.A.
ul. Żwirki i Wigury 4C, 38 400 Krosno
8 081,00
2. WALDEMAR FEJKIEL CUKIERNIA „W-ZETKA” ul. Północna 461, 38 422 Krościenko Wyżne 8 081,00
3. BEATA DURAŁ PREDOM-KLIMATECH
ul. Pużaka 61, 38 400 Krosno
8 081,00
                                                                                    
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-01-26
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-26 20:43

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie z dnia 12 stycznia 2023 r. RZ.ZUZ.1.4210.537.2022.DS

Informacja
 
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie
z dnia 12 stycznia 2023 r.
RZ.ZUZ.1.4210.537.2022.DS


o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego potoku "Przecznica" w miejscowości Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2023-01-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-19 16:58
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-19 16:59

Informacja z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2023 r.

Informacja
 
z wyników naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-01-17
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-17 14:23
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-17 14:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 16 stycznia 2023 r. KSL.6220.15.2022.MF

Obwieszczenie
 
Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 16 stycznia 2023 r.
KSL.6220.15.2022.MF


zawiadamiające o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia strefy inwestycyjnej Krosno 2 w rejonie ul. Sikorskiego w Krośnie"
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2023-01-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-16 13:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-16 13:34

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych  na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-01-13
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-13 12:44
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-13 12:47

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej w 2023 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr V/501/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-01-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-04 12:54
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-04 12:59

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

ogłasza

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krościenko Wyżne.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2023-01-04
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-04 12:47
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-04 12:49

Informacja Wójta Gminy Krościenko Wyżne o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2023-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2023-01-03 12:11

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2023 r.”

Ogłoszenie
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.:

„Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2023 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o wynikach konkursu Plik pdf 190.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-12-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-22 14:44
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-22 14:47

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn.: „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opie

Ogłoszenie
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn.:

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r.”

Załączniki:

Ogłoszenie o wynikach konkursu Plik pdf 409.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-12-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-22 14:29
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-22 14:31

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2022 r.

Obwieszczenie
 
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 21 grudnia 2022 r.


zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km w ramach zadania pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2022-12-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-21 13:37
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-21 13:44

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

informuje,
 
że w dniu 6 grudnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszony został na okres 21 dni wykaz następujących lokali przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat:
  1. Część lokalu użytkowego o pow. 19,00 m2 znajdująca się na I piętrze budynku zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 4A w Pustynach w obrębie ewidencyjnym Krościenko Wyżne.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-12-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-06 16:13
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-06 16:18

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w II przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Krościenko Wyżne: samochodu dostawczego marki RENAULT model Kangoo MR`98 1.8t o numerze rejestracyjnym RKR32779

Ogłoszenie


o wyborze najkorzystniejszej oferty w II przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Krościenko Wyżne: samochodu dostawczego marki RENAULT model Kangoo MR`98 1.8t o numerze rejestracyjnym RKR32779.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-12-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-02 17:53
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-12-04 23:55

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2023 r.”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

 

"Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2023 r.".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-11-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-28 16:42
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-28 16:46

Otwarty konkurs ofert „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r.”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą w związku z  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą  o pomocy społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.

 

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-11-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-28 16:28
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-28 16:32

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów identyfikatorem działki 180706_2.0001.1608/2 położonej na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Informacja


o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów identyfikatorem działki 180706_2.0001.1608/2 położonej na terenie Gminy Krościenko Wyżne obręb ewidencyjny nr 001 Krościenko Wyżne w Gminie Krościenko Wyżne będącej własnością Gminy Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-11-28
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-28 15:57
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-28 15:59

Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023”.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2022-11-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-18 16:33
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2022-11-18 16:38
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 30 września 2023r. 11:54:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.