Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 7 8 9 ... 18 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2015-07-17
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-07-17 15:56

Wykaz osób fizycznych, którym w II kwartale 2015 roku udzielono pomocy publicznej w formie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Wykaz osób fizycznych, którym w II kwartale 2015 roku udzielono pomocy publicznej w formie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów-sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
 
 
  1. Boczar Piotr
  2. Kuśmierczyk Jan i Grażyna

 
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2015-07-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-07-15 10:41

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2015-06-30
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-06-30 09:36

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2015-06-08
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-06-08 15:27

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJan Omachel - Zastępca Wójta Gminy2015-06-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-06-02 17:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-06-02 17:32

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 

zawiadamia,

 

że rozpoczął opracowywanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: PLH180042 Łąki w Komborni położonego w województwie podkarpackim.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2015-05-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-05-25 14:33
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-05-25 14:36

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Hala produkcyjna do budowy maszyn do obróbki drewna w miejscowości Pustyny, ul Księża , 38-422 Krościenko Wyżne” zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 5489, 5392/1, 5398/1, 5398/2, 5411/1, 5388, 3731/3, 3731/4, 3731/6, 3784, 3780, 3781, 3787, 3810/1, 3813,2 3813/3, 3823, 3849 położonych na terenie gminy Krościenko Wyżne, obręb Krościenko Wyżne.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2015-05-15
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-05-15 14:22

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01-01-2015 do 31-03-3015 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

 

1. Jerzy Habrat

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMaria Szul-Omachel2015-04-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-04-29 14:24

Wykaz osób fizycznych, którym w I kwartale 2015 roku udzielono pomocy publicznej w formie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Wykaz osób fizycznych, którym w I kwartale 2015 roku udzielono pomocy publicznej w formie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów-sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
 
  1. Fil Wacław
  2. Podkul Maria i Antoni
 
 
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2015-04-13
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-04-13 10:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko Wyżne

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2015-04-07
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-04-07 14:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko Wyżne

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2015-03-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-03-27 13:56

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2015-03-26
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-03-26 14:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko Wyżne

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

 

o podjęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Hala produkcyjna do budowy maszyn do obróbki drewna  w miejscowości Pustyny, ul. Księża 38-422 Krościenko Wyżne”, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 5489 położonej na terenie gminy Krościenko Wyżne, obręb Krościenko Wyżne.”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2015-03-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-03-20 11:00
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-03-20 11:03

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie

 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 

11 lutego 2015 r. strona ukraińska przekazała Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska dokument, który stanowi część Raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, oddalonego 11 km na zachód od Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał Regionalnym Dyrektorom Ochrony Środowiska w Lublinie i Rzeszowie, jako organom terenowej administracji rządowej właściwym ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko przetłumaczoną na język polski przekazaną przez stronę ukraińską część dokumentacji, w celu jej wyłożenia społeczeństwu do wglądu.

 

Niniejszym podajemy do publicznej wiadomości:

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2015-03-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-03-05 14:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-03-05 14:51

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2015 r.”.

Załączniki:

Wyniki - Pustyny Plik pdf 196.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2015-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-02-27 13:50
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-02-27 13:59

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2015 r.”.

Załączniki:

Wyniki - Krościenko Wyżne Plik pdf 204.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2015-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-02-27 13:48
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-02-27 13:57

Wykaz nieruchomości - lokali przeznaczonych do oddania w najem

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2015-02-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-02-25 08:53
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-02-26 08:59

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2015-02-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-02-25 08:49
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-02-25 08:51

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie

 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2015-02-13
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-02-13 13:56
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-02-13 13:57

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2015 r.”.

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenu Wyżnym w 2015 r.”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2015-02-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-02-02 11:18
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-02-02 11:20

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2015 r.”.

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2015 r.”

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2015-02-02
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-02-02 11:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-02-02 11:15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAgnieszka Pelczar2015-01-29
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-01-29 14:29

Wykaz osób fizycznych, którym w IV kwartale 2014 roku udzielono pomocy publicznej w formie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Wykaz osób fizycznych, którym w IV kwartale 2014 roku udzielono pomocy publicznej w formie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów-sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
 
 
  1. Podkul Maria i Antoni
 
 
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2015-01-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-01-19 10:30

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr IV/22/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze Plik pdf 518.75 KB
Załącznik Plik doc 34.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2015-01-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-01-16 14:55
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-01-16 15:00

Informacja w sprawie potwierdzania własnoręczności podpisu świadków lub oświadczeń wnioskodawców do celów emerytalno-rentowych

Informacja w sprawie potwierdzania własnoręczności podpisu świadków lub oświadczeń wnioskodawców do celów emerytalno-rentowych

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412) własnoręczność podpisu świadka i wnioskodawcy może potwierdzić:

  1. pracodawca,
  2. notariusz,
  3. konsul RP,
  4. pracownik oddziału bądź inspektoratu ZUS spisujący zeznania bądź odbierający oświadczenie wnioskodawcy.

 

Wobec powyższego brak jest podstaw prawnych dla dokonywania przez Burmistrza poświadczenia własnoręczności podpisu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Centrum Obsługi telefonicznej pod numerami telefonów: 801 400 987 (tel. stacjonarne) oraz 22 560 16 00 (tel. komórkowe oraz stacjonarne krajowe i zagraniczne), a także mailowo na adres cot@zus.pl

 

W załączeniu przedstawiamy pismo ZUS w powyższej sprawie skierowane do Wójta Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Pismo z ZUS Plik pdf 455.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAlicja Fejkiel-Guzik - Sekretarz2015-01-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-01-16 08:40
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-01-16 10:06

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. (za 2014 r.)

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. (za 2014 r.)
 
(Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy O finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Dz. U. 157 poz. 1240 z późn. zm.)
 
Lp. Imię/nazwisko podatnika Rodzaj ulgi-kwota Przyczyny umorzenia
 
1.
 
Renata Mróz
 
umorzenie
575,00 zł+16,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
2.
 
Małgorzata Liput-Gibadło
Wiesława Liput
Bogdan Liput
 
rozłożenie na raty
689,00 zł+18,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
3.
 
Józef i Cecylia Krężałek
 
umorzenie
540,65 zł+99,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
4.
 
Stanisław Pudło
 
rozłożenie na raty
966,00 zł+8,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
5.
 
Beata Podgórska
 
 
umorzenie
827,10 zł+31,00 zł odsetek
 
interes podatnika
 
Wójt Gminy
Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłJoanna Kandefer2015-01-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-01-14 11:11

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2015 r.”.

Ogłoszenie
 
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.:
 
„Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2015 r.”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-12-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-22 13:50
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-22 13:52

Konsultacje społeczne planu transportowego

Konsultacje społeczne planu transportowego

 

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, w dniach od 19.12.2014 do 9.01.2015 roku odbędą się konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka (planu transportowego).

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do planu transportowego. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłStanisław Śliwiński2014-12-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-19 11:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-19 11:47

Ogłoszenie

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-12-19
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-19 10:38

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z pomocy społecznej

Ogłoszenie
 
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.:
 
„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 r.”
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMariusz Lorens2014-12-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-18 13:59
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-18 14:03
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 26 maja 2020r. 21:58:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.