Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
ogłasza konkurs na stanowisko w niepełnym wymiarze etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krościenku Wyżnym

 

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- ma obywatelstwo polskie,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
- posiada umiejętność obsługi komputera i programów finansowo-księgowych,
- zna przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:
- całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek budżetowych w świetle obowiązujących przepisów prawno- księgowych,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- przygotowywanie planów ekonomiczno-finansowych placówki,
- sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie deklaracji ZUS,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny +CV,
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) inne dokumenty dotyczące  posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
5) zaświadczenie o stanie zdrowia,
6) oświadczenie o korzystaniu w pełni publicznych praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „Konkurs – Główny księgowy” w terminie do dnia 23 września 2008 r. do godz. 15.00 w pok. 3 w Urzędzie Gminy w Krościenku Wyżnym, ul. Południowa 9.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wójt Gminy
Jan Kuźnar

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-08
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 26 maja 2020r. 23:30:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.