Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Ogłoszenia/przetargi

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy   ds. gospodarki komunalnej, funduszy pomocowych i rolnictwa w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy.

 

I.                  Wymagania:

                   1.Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie o kierunku zbliżonym

                            do zakresu prac wykonywanych na tym stanowisku.

                        2.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

                        3.Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu MS

             Office, Word, Excel.

                        4. Znajomość programów pomocowych dla Polski na lata 2007 –

                            2013.

                        5. Minimum 2 letni staż pracy.

 

II.               Zakres wykonywanych zadań:

1.Prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy związanych z funkcjonowaniem rolnictwa na terenie gminy w tym urządzeń wodno - melioracyjnych.

2. Zarządzanie siecią dróg gminnych w tym prowadzenie spraw z zakresu remontów, budowy, modernizacji i utrzymania mostów , chodników , placów postojowych i innych urządzeń drogowych.

                         3. Przygotowywanie dokumentacji i organizowanie prac na swoim                              

           stanowisku pracy z zachowaniem ustawy „Prawo zamówień publicz-

           nych”.

 

III.           Wymagane dokumenty:

                        1.List motywacyjny,

                        2.Życiorys ( CV ),

                        3.Kserokopia dowodu osobistego,

                        4.Dokumenty poświadczające wykształcenie,

                        5.Kserokopie świadectw pracy,

                        5.Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych                                           kwalifikacjach i umiejętnościach,

                        6.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne –                                     oświadczenie własne,

                        7.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych                                    osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia                      1997 r. – O ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,                         poz. 926 z późn. zm. )

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, funduszy pomocowych i rolnictwa” w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 pokój nr 3 – sekretariat.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 22 września 2008r.  o godz. 13ºº.

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

                                                                                              Wójt Gminy

  Jan Kuźnar                                                                            

                                  
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
Wytworzył2008-09-05
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 26 maja 2020r. 21:39:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.