Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 r. czteroletniej kadencji ławników sądowych, działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. – Prawo  o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r., poz. 133) informuję, że do dnia 30 czerwca 2015 r. będą przyjmowane:

 

KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

na lata 2016 - 2019

 

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie znak A-0130/15 z dnia 19 maja 2015 r. Rada Gminy Krościenko Wyżne dokona wyboru ławników na nową kadencję do:

 • Sądu Rejonowego w Krośnie – 2 osoby,
 • Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 1 osoba,
 • do Sądu Okręgowego w Krośnie – 1 osoba.

 

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, iż:

 

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem można być tylko i wyłącznie w jednym sądzie.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji  oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają Radom Gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej 50  (pięćdziesięciu) obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy dokonującej wyboru.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w  pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

 

     Jednocześnie informuję, iż druki dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydatury na ławnika można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne (pokój nr 1) lub na oficjalnej stronie internetowej urzędu.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Dębiec

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2015-06-08
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-06-08 15:01
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-06-08 15:13
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 23 czerwca 2024r. 14:18:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.