Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

UCHWAŁA NR IV/21/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2024-2029

Załączniki:

Uchwala021-2024.pdf Plik pdf 3.37 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-07-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-18 23:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-18 23:33

UCHWAŁA NR IV/20/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2024 rok

Załączniki:

Uchwala020-2024.pdf Plik pdf 213.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-07-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-18 23:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-18 23:31

UCHWAŁA NR IV/19/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2024

Załączniki:

Uchwala019-2024.pdf Plik pdf 159.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens - Zastępca Wójta Gminy2024-07-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-18 23:23
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-18 23:27

UCHWAŁA NR III/ 18 /2024 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części lokalu użytkowego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu tego lokalu

Załączniki:

Uchwala018-2024.pdf Plik pdf 213.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-07-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:48
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:49

UCHWAŁA III/17/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2024-2029

Załączniki:

Uchwala017-2024.pdf Plik pdf 3.36 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-07-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:47
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:47

UCHWAŁA NR III/16/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2024 rok

Załączniki:

Uchwala016-2024.pdf Plik pdf 410.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-07-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:45
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:45

UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za 2023 rok

Załączniki:

Uchwala015-2024.pdf Plik pdf 2.97 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-07-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:44
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:44

UCHWAŁA NR III/14/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne za 2023 rok

Załączniki:

Uchwala014-2024.pdf Plik pdf 158.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-07-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:42
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:42

UCHWAŁA NR III/13/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krościenko Wyżne za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2023 rok

Załączniki:

Uchwala013-2024.pdf Plik pdf 159.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-07-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:41

UCHWAŁA NR III/ 12 /2024 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne wotum zaufania

Załączniki:

Uchwala012-2024.pdf Plik pdf 367.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-07-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:08
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:09

UCHWAŁA NR III/11/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym i nadania statutu

Załączniki:

Uchwala011-2024.pdf Plik pdf 439.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-07-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:06
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:07

UCHWAŁA NR III/ 10 /2024 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku

Załączniki:

Uchwala010-2024.pdf Plik pdf 191.53 KB
Uchwala010-2024zal.pdf Plik pdf 363.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-07-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:04
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 11:05

UCHWAŁA NR III/ 9 /2024 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku

Załączniki:

Uchwala009-2024.pdf Plik pdf 191.84 KB
Uchwala009-2024zal.pdf Plik pdf 379.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-07-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 10:58
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 10:59

UCHWAŁA NR III/ 8 /2024 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Załączniki:

Uchwala008-2024.pdf Plik pdf 366.51 KB
Uchwala008-2024zal.pdf Plik pdf 173.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-07-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 10:56
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 10:57

UCHWAŁA NR III/7/2024 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2023 rok


Załączniki:

Uchwala007-2024.pdf Plik pdf 1.89 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-07-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 10:54
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-07-03 10:54

UCHWAŁA NR II/ 6 /2024 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala006-2024 Plik pdf 196.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-23 13:00
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-23 13:00

UCHWAŁA NR II/ 5 /2024 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala005-2024 Plik pdf 206.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-23 12:58
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-23 12:58

UCHWAŁA NR II/ 4 /2024 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala004-2024 Plik pdf 197.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-23 12:57
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-23 12:57

UCHWAŁA NR II/ 3 /2024 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala003-2024 Plik pdf 192.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-23 12:55
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-23 12:56

UCHWAŁA NR II/ 2 /2024 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala002-2024 Plik pdf 196.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-23 12:53
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-23 12:53

UCHWAŁA NR I/ 1 /2024 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMateusz Podkul - Sekretarz Gminy2024-05-08
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-08 08:26
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2024-05-14 08:29
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 21 lipca 2024r. 17:41:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.