Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zarządzenie Nr III/87/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/87/2011 Plik pdf 122.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/86/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/86/2011 Plik pdf 125.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/85/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/85/2011 Plik pdf 123.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/84/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/84/2011 Plik pdf 125.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/83/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/83/2011 Plik pdf 106.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/82/2011

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/81/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/81/2011 Plik pdf 111.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/80/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/80/2011 Plik pdf 202.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/79/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/79/2011 Plik pdf 92.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/78/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/78/2011 Plik pdf 89.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/77/2011

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 115.62 KB
Zarządzenie Nr III/77/2011 Plik pdf 87.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/76/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/76/2011 Plik pdf 84.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/75/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/75/2011 Plik pdf 80.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/74/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/74/2011 Plik pdf 79.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/73/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/73/2011 Plik pdf 192.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/72/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/72/2011 Plik pdf 82.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/71/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/71/2011 Plik pdf 155.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/70/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/70/2011 Plik pdf 82.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/69/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/69/2011 Plik pdf 81.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/68/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/68/2011 Plik pdf 86.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/67/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/67/2011 Plik pdf 96.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/66/2011

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/66/2011 Plik pdf 85.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/65/2011

Załączniki:

Informacja Plik pdf 213.33 KB
Załącznik 1 Plik pdf 298.06 KB
Załącznik 10 Plik pdf 129.27 KB
Załącznik 2 Plik pdf 136.18 KB
Załącznik 3 Plik pdf 168.99 KB
Załącznik 4 Plik pdf 106.56 KB
Załącznik 5 Plik pdf 108.75 KB
Załącznik 6 Plik pdf 99.98 KB
Załącznik 7 Plik pdf 939.56 KB
Załącznik 8 Plik pdf 84.67 KB
Załącznik 9 Plik pdf 99.42 KB
Zarządzenie Nr III/65/2011 Plik pdf 111.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/64/2011

Zarządzenie Nr III/64/2011
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Krościenko Wyżne w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/64/2011 Plik pdf 85.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-09-02
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/63/2011

Zarządzenie Nr III/63/2011
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru oferty: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł /słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy/ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2011, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej”.

Załączniki:

Załącznik Plik pdf 58.19 KB
Zarządzenie Nr III/63/2011 Plik pdf 88.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-09-02
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/62/2011

Zarządzenie Nr III/62/2011
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru oferty: „Remont drogi rolniczej nr ewidencyjny działki 1093 w miejscowości Krościenko Wyżne”.

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/62/2011 Plik pdf 87.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-09-02
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/61/2011

Zarządzenie Nr III/61/2011
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 lipca 2011 r.

w

Załączniki:

Załącznik Plik pdf 58.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-09-02
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/60/2011

Zarządzenie Nr III/60/2011
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok.

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/60/2011 Plik pdf 100.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-09-02
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/59/2011

Zarządzenie Nr III/59/2011
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok.

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/59/2011 Plik pdf 136.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-09-02
Publikujący -

Zarządzenie Nr III/58/2011

Zarządzenie Nr III/58/2011
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 25 lipca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – „Referent ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej” w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Zarządzenie Nr III/58/2011 Plik pdf 82.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-09-02
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 22 maja 2024r. 11:13:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.