Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z przebiegu konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 20 lutego 2020 r. do 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

 

z przebiegu konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 20 lutego 2020 r. do 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-03-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-03-06 11:01
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-03-06 11:13

Ankieta konsultacyjna w sprawie zmiany granic Gminy Krościenko Wyżne

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-20
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-20 00:46

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne

Wójt Gminy Krościenko Wyżne


zawiadamia, że w dniach od 20 lutego 2020 r. do dnia 5 marca 2020 r. na terenie Gminy Krościenko Wyżne zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne.


Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne polegającej na odłączeniu od niej części obszaru o powierzchni 96,24 ha i włączeniu go do Gminy Miasto Krosno.


Konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą ankiety konsultacyjnej, której wzór został określony w załączniku nr 2 do uchwały NR XIV/101/2020 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 17 stycznia 2020 r.


Ankietę konsultacyjną można uzyskać:

 • do pobrania na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne: kroscienkowyzne.pl po kliknięciu w baner na stronie głównej lub w zakładce "ZMIANA GRANIC"
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne: bip.kroscienkowyzne.pl zakładka "ZMIANA GRANIC"
 • w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
 • w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pustynach, ul. Kościelna 4A, 38-422 Krościenko Wyżne


Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy gminy mogą składać:

 • w miejscach udostępnienia ankiet
 • w formie korespondencyjnej na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne w kopercie z dopiskiem: "ZMIANA GRANIC".


Udział w konsultacjach polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za zmianą granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne polegającą na włączeniu części Gminy Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno, zgodnie z załącznikiem do ankiety?”


Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce ankiety: "JESTEM ZA”, "JESTEM PRZECIW”, "WSTRZYMUJĘ SIĘ” znaku X oraz podaniu danych respondenta.


Wyniki konsultacji zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i zamieszczone na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne.


Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Urząd Gminy Krościenko Wyżne, Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich – pokój nr 9, tel. 13 431 51 90, e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl


Mateusz Liput

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-12
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-12 13:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko Wyżne z przebiegu konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 04.02.2019 r. - 17.02.2019 r. w sprawie zmiany granic Gminy Krościenko Wyżne

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Krościenko Wyżne

 

z przebiegu konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 04.02.2019 r. - 17.02.2019 r. w sprawie zmiany granic Gminy Krościenko Wyżne
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 19:43
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 19:43

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granicy Gminy Krościenko Wyżne

WÓJT GMINY KROŚCIENKO WYŻNE


zawiadamia, że w dniach od 4 LUTEGO 2019 r. do dnia 17 LUTEGO 2019 r.


na terenie Gminy Krościenko Wyżne zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granic gminy.


Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat zmiany granicy Gminy Krościenko Wyżne polegającej na odłączeniu od niej części obszaru (około 95 ha) i włączeniu go do Gminy Miasto Krosno. Obszar objęty zmianą granic został określony w załączniku nr 1 do uchwały nr III/15/2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2018 r. i stanowi część ankiety konsultacyjnej. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą ankiety konsultacyjnej.

Ankietę konsultacyjną można uzyskać:

 • do pobrania na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne: kroscienkowyzne.pl po kliknięciu w baner na stronie głównej lub w zakładce "ZMIANA GRANIC",
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne: bip.kroscienkowyzne.pl zakładka "ZMIANA GRANIC",
 • w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne,
 • w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym,
 • w budynku Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym,
 • w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym,
 • w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym oraz filii w Pustynach,
 • w budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.

Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy Gminy mogą składać:

 • w miejscach udostępnienia ankiet,
 • lub w formie korespondencyjnej na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne w kopercie z dopiskiem: "ZMIANA GRANIC".

Udział w konsultacjach polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Czy jesteś za zmianą granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne polegającą na włączeniu części Gminy Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno, zgodnie z załącznikiem do ankiety?"

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce ankiety: "JESTEM PRZECIW", "JESTEM ZA", "WSTRZYMUJĘ SIĘ" znaku X oraz podaniu danych respondenta.

Wyniki konsultacji zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i zamieszczone na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne oraz rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Urząd Gminy Krościenko Wyżne, Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich - pokój nr 1, tel. 13 431 51 90, e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl


Mateusz Liput


Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-01-25 19:38
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-07 15:11

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza konsultacje z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne oraz Gminy Miejsce Piastowe

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza, że w okresie od dnia 7 stycznia 2019 r. do dnia 25 stycznia 2019 r. odbędą się konsultacje z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne oraz Gminy Miejsce Piastowe celem uzyskania ich opinii w sprawie włączenia części terenów położonych w powiecie krośnieńskim w:

 1. gminie Krościenko Wyżne - część obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne,
 2. gminie Miejsce Piastowe:
 • część obrębu ewidencyjnego Targowiska,
 • część obrębu ewidencyjnego Łężany

do terytorium Gminy Miasto Krosno.


Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałe na terenie gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe.


Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznego badania ankietowego za pośrednictwem strony internetowej powiatu krośnieńskiego www. powiat.krosno.pl.


Udział w konsultacjach polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-01-10
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-01-10 13:08

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Krościenko Wyżne


Wójt Gminy Krościenko Wyżne zaprasza Mieszkańców
do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych
w sprawie zmiany granic gminy.

 

Konsultacje rozpoczną się 23 marca i potrwają do 13 kwietnia br.


Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat zmiany granicy Gminy Krościenko Wyżne polegającej na odłączeniu od niej części obszaru i włączeniu go do Gminy Miasto Krosno.


Konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą ankiety konsultacyjnej, której wzór został określony w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIII/256/2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2018 r.


Ankietę konsultacyjną można uzyskać:

 • do pobrania na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne: kroscienkowyzne.pl po kliknięciu w baner na stronie głównej lub w zakładce ,,ZMIANA GRANIC”
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne: bip.kroscienkowyzne.pl zakładka ,,ZMIANA GRANIC”
 • w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9
 • w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy. ul. Szkolnej 34
 • w budynku Samorządowego Przedszkola przy. ul. Południowej 11
 • w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy. ul. Sportowej 17
 • w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej przy. ul. Południowej 11
 • w budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  ul. Szkolnej 13
 • w Domach Ludowych w Krościenku Wyżnym i Pustynach (w siedzibie sołtysów)

 

Ankieta konsultacyjna - karta do głosowania - kliknij, aby wydrukować

 

Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy Gminy mogą składać:

 • w miejscach udostępnienia ankiet
 • lub w formie korespondencyjnej na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne w kopercie z dopiskiem: ,,ZMIANA GRANIC”.

 

Udział w konsultacjach polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za zmianą granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne polegającą na włączeniu części Gminy Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno, zgodnie z załącznikiem do ankiety?

 

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce ankiety: ,,JESTEM PRZECIW”, ,,JESTEM ZA”, ,,WSTRZYMUJĘ SIĘ” znaku X oraz podaniu danych respondenta.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-03-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-03-23 07:00
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 23 czerwca 2024r. 21:03:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.