Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

 

 • Ronowski Krzysztof Sławomir - Przewodniczący Komisji
 • Kielar Marzena Barbara- Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Lorens Piotr- Członek Komisji

 


 

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

 • legalności,
 • gospodarności,
 • rzetelności,
 • celowości
 • zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 


 

Z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i jej członkami  kontaktować można się za pośrednictwem Urzędu Gminy Krościenko Wyżne: tel. 13 431 51 90 wew. 13, fax: 13 431 68 60, e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłBogdan Zięba - Redaktor BIP2015-11-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-22 10:47
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-09-24 18:27

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich

 

 • Wierdak Stanisław - Przewodniczący Komisji
 • Najbar Beata - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Lorens Piotr- Członek Komisji
 • Niżnik Tomasz - Członek Komisji
 • Przymusińska Aleksandra- Członek Komisji

 


 

Komisja działa w zakresie:

 • funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i oceny działalności tych instytucji,
 • w zakresie kultury,
 • sztuki,
 • bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury w tym ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej,
 • ochrony zdrowia,
 • kultury fizycznej młodzieży,
 • opieki społecznej i charytatywnej w tym ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • patologii społecznej,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • organizacji społecznych.

 


 

Z przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich i jej członkami  kontaktować można się za pośrednictwem Urzędu Gminy Krościenko Wyżne: tel. 13 431 51 90 wew. 13, fax: 13 431 68 60, e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłBogdan Zięba - Redaktor BIP2015-11-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-22 10:44
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-12-06 11:44

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska

 

 • Pudłowski Bolesław - Przewodniczący Komisji
 • Liput Stefan - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Bystrańska Małgorzata - Członek Komisji
 • Wierdak Stanisław - Członek Komisji
 • Wojtuń Robert - Członek Komisji

 


 

Komisja działa w zakresie:

 • planowania przestrzennego, a w szczególności:
  • opiniowania lokalizacji inwestycji,
  • współpracy z Wójtem w tworzeniu planów rozwoju Gminy.
 • budownictwa,
 • gospodarki lokalami,
 • dróg,
 • komunikacji,
 • łączności i zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz,
 • inwestycji i remontów,
 • rozwijania działalności gospodarczej,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację,
 • odpadów komunalnych,
 • rolnictwa i leśnictwa,
 • gospodarki gruntami.

 


 

Z przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa

i Ochrony Środowiska i jej członkami  kontaktować można się za pośrednictwem Urzędu Gminy Krościenko Wyżne: tel. 13 431 51 90 wew. 13, fax: 13 431 68 60, e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłBogdan Zięba - Redaktor BIP2015-11-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-22 10:36
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-12-06 11:44

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

 

 • Such Eugeniusz - Przewodniczący Komisji
 • Wojtuń Robert - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Kielar Marzena- Członek Komisji
 • Niżnik Tomasz- Członek Komisji
 • Pudłowski Bolesław- Członek Komisji

 


 

 

Komisja Budżetu i Finansów działa w zakresie:

 • planowania i wykonywania budżetu gminy,
 • podatków i opłat lokalnych, a w szczególności wyrażania opinii na sesjach Rady odnośnie:
  • planowanych kwot budżetowych w poszczególnych dziedzinach zarówno po stronie dochodów jak i wydatków,
  • planowania podatków i opłat,
  • realizacji przyjętego planem pracy programu.

Do zadań Komisji należy także wykonywanie innych spraw leżących w jej kompetencji.

 


 

Z przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów i jej członkami  kontaktować można się za pośrednictwem Urzędu Gminy Krościenko Wyżne: tel. 13 431 51 90 wew. 13, fax: 13 431 68 60, e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłBogdan Zięba - Redaktor BIP2015-11-23
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2014-12-22 10:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-12-06 11:45

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

 • Przymusińska Aleksandra Joanna - Przewodniczący Komisji
 • Homotnik Dariusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Bystrańska Małgorzata - Członek Komisji

 


 

 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi, wnioski i petycje składane do Rady Gminy w sprawch należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym Statutem Gminy.

 


 

Z przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich i jej członkami  kontaktować można się za pośrednictwem Urzędu Gminy Krościenko Wyżne: tel. 13 431 51 90 wew. 13, fax: 13 431 68 60, e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłBogdan Zięba - Redaktor BIP2018-12-06
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-12-06 11:01
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-12-19 13:16