Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Uchwała Nr XII/103/2011

Uchwała Nr XII/103/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XII/103/2011 Plik pdf 230.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-01-16
Publikujący -

Uchwała Nr XII/102/2011

Uchwała Nr XII/102/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015.

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 190.93 KB
Uchwała Nr XII/102/2011 Plik pdf 122.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-01-16
Publikujący -

Uchwała Nr XII/101/2011

Uchylona na podstawie uchwały Nr XIII/108/2012 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 lutego 2012 r.

 

Uchwała Nr XII/101/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny.

Załączniki:

Uchwała Nr XII/101/2011 Plik pdf 158.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-01-16
Publikujący -

Uchwała Nr XII/100/2011

Uchwała Nr XII/100/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Krościenko Wyżne na lata 2012-2020.

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 298.52 KB
Uchwała Nr XII/100/2011 Plik pdf 141.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-01-16
Publikujący -

Uchwała Nr XII/99/2011

Uchwała Nr XII/99/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2012 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XII/99/2011 Plik pdf 116.08 KB
Załącznik 1 Plik pdf 111.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-01-16
Publikujący -

Uchwała Nr XII/98/2011

Uchwała Nr XII/98/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2012 rok.

Załączniki:

Preliminarz Plik pdf 147.65 KB
Załącznik 1 Plik pdf 124.95 KB
Uchwała Nr XII/98/2011 Plik pdf 123.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-01-16
Publikujący -

Uchwała Nr XII/97/2011

Uchwała Nr XII/97/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2012-2018.

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 125.34 KB
Uchwała Nr XII/97/2011 Plik pdf 94.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-01-16
Publikujący -

Uchwała Nr XII/96/2011

Uchwała Nr XII/96/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 grudnia 2011 r.

uchwała budżetowa Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XII/96/2011 Plik pdf 222.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-01-16
Publikujący -

Uchwała Nr XI/95/2011

Uchwała Nr XI/95/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 172.58 KB
Załącznik 2 Plik pdf 197.33 KB
Uchwała Nr XI/95/2011 Plik pdf 64.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-01-16
Publikujący -

Uchwała Nr XI/94/2011

Uchwała Nr XI/94/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/94/2011 Plik pdf 60.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-01-16
Publikujący -

Uchwała Nr XI/93/2011

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-01-16
Publikujący -

Uchwała Nr XI/92/2011

Uchwała Nr XI/92/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok.

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 106.09 KB
Uchwała Nr XI/92/2011 Plik pdf 219.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr XI/91/2011

Uchwała Nr XI/91/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2011 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/91/2011 Plik pdf 131.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr XI/90/2011

Uchwała Nr XI/90/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Pustyny.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/90/2011 Plik pdf 127.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr XI/89/2011

Uchwała Nr XI/89/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Oddział Terenowy w Rzeszowie.

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 142.13 KB
Załącznik 2 Plik pdf 119.81 KB
Załącznik 3 Plik pdf 129.86 KB
Uchwała Nr XI/89/2011 Plik pdf 62.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr XI/88/2011

Uchwała Nr XI/88/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/88/2011 Plik pdf 68.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr XI/87/2011

Uchwała Nr XI/87/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2012 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/87/2011 Plik pdf 62.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr XI/86/2011

Uchwała Nr XI/86/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2012 roku.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/86/2011 Plik pdf 62.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr XI/85/2011

Uchwała Nr XI/85/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2012 roku.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/85/2011 Plik pdf 63.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr XI/84/2011

Uchwała Nr XI/84/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/84/2011 Plik pdf 68.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr XI/83/2011

Uchwała Nr XI/83/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/83/2011 Plik pdf 65.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr X/82/2011

Uchwała Nr X/82/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”.

Załączniki:

Uchwała Nr X/82/2011 Plik pdf 86.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr X/81/2011

Uchwała Nr X/81/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krościenko Wyżne oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Załączniki:

Uchwała Nr X/81/2011 Plik pdf 69.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr X/80/2011

Uchwała Nr X/80/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 października 2011 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011-2018.

Załączniki:

Objaśnienia Plik pdf 117.74 KB
Uchwała Nr X/80/2011 Plik pdf 129.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr X/79/2011

Uchwała Nr X/79/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok.

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 106.85 KB
Uchwała Nr X/79/2011 Plik pdf 246.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr X/78/2011

Uchwała Nr X/78/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę własną Nr VIII/68/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr X/78/2011 Plik pdf 85.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr X/77/2011

Uchwała Nr X/77/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2011 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr X/77/2011 Plik pdf 91.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr X/76/2011

Uchwała Nr X/76/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Krościenko Wyżne oraz nadania jej Statutu.

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 222.10 KB
Uchwała Nr X/76/2011 Plik pdf 80.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr IX/75/2011

Uchwała Nr IX/75/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 26 września 2011 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne przeprowadzenia kontroli problemowej.

Załączniki:

Uchwała Nr IX/75/2011 Plik pdf 81.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -

Uchwała Nr IX/74/2011

Uchwała Nr IX/74/2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 26 września 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie.

Załączniki:

Uchwała Nr IX/74/2011 Plik pdf 84.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-12-18
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 20 kwietnia 2024r. 15:24:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.