Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Uchwała Nr XXII/183/2012

Uchwała Nr XXII/183/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/183/2012 Plik pdf 292.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2013-01-08
Publikujący -

Uchwała Nr XXII/182/2012

Uchwała Nr XXII/182/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2012 r.

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2013 rok.

Załączniki:

Preliminarz Plik pdf 125.76 KB
Załącznik Plik pdf 147.99 KB
Uchwała Nr XXII/182/2012 Plik pdf 125.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2013-01-08
Publikujący -

Uchwała Nr XXII/181/2012

Uchwała Nr XXII/181/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2013-2018.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/181/2012 Plik pdf 140.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2013-01-08
Publikujący -

Uchwała Nr XXII/180/2012

Uchwała Nr XXII/180/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2012 r.

uchwała budżetowa Gminy Krościenko Wyżne na 2013 rok

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/180/2012 Plik pdf 392.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2013-01-08
Publikujący -

Uchwała Nr XXII/179/2012

Uchwała Nr XXII/179/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok.

Załączniki:

Załącznik Plik pdf 172.36 KB
Uchwała Nr XXII/179/2012 Plik pdf 366.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2013-01-08
Publikujący -

Uchwała Nr XXII/178/2012

 Uchylona na podstawie uchwały Nr XXIII/184/2013 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 lutego 2013 r.

 

Uchwała Nr XXII/178/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/178/2012 Plik pdf 230.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2013-01-08
Publikujący -

Uchwała Nr XXII/177/2012

Uchwała Nr XXII/177/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/177/2012 Plik pdf 164.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2013-01-08
Publikujący -

Uchwała Nr XXII/176/2012

Uchylona na podstawie uchwały Nr XXIII/185/2013 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 lutego 2013 r.

 

Uchwała Nr XXII/176/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości o nr 3731/5 na działki o nr 3810/1, 3811/2, 3812/2, 3813/2 położone w miejscowości Krościenko Wyżne - Pustyny.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/176/2012 Plik pdf 132.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2013-01-08
Publikujący -

Uchwała Nr XXII/175/2012

Uchwała Nr XXII/175/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej nr 5116/7 położonej w miejscowości Pustyny.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/175/2012 Plik pdf 208.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2013-01-08
Publikujący -

Uchwała Nr XXII/174/2012

Uchwała Nr XXII/174/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Krościenko Wyżne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/174/2012 Plik pdf 170.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2013-01-08
Publikujący -

Uchwała Nr XXII/173/2012

Uchwała Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym.

Załączniki:

Załącznik Plik pdf 294.91 KB
Uchwała Nr XXII/173/2012 Plik pdf 127.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2013-01-08
Publikujący -

Uchwała Nr XXII/172/2012

Uchwała Nr XXII/172/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Krościenko Wyżne na lata 2012-2020.

Załączniki:

Załącznik Plik pdf 203.21 KB
Uchwała Nr XXII/172/2012 Plik pdf 247.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2013-01-08
Publikujący -

Uchwała Nr XXII/171/2012

Uchwała Nr XXII/171/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2013 rok.

Załączniki:

Preliminarz Plik pdf 190.60 KB
Program Plik pdf 171.73 KB
Uchwała Nr XXII/171/2012 Plik pdf 202.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2013-01-08
Publikujący -

Uchwała Nr XXII/170/2012

Uchwała Nr XXII/170/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/170/2012 Plik pdf 133.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2013-01-08
Publikujący -

Uchwała Nr XXII/169/2012

Uchwała Nr XXII/169/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2012 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/169/2012 Plik pdf 214.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2013-01-08
Publikujący -

Uchwała Nr XXI/168/2012

Uchylona na podstawie uchwały Nr XXVII/6569/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

Uchwała Nr XXI/168/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/168/2012 Plik pdf 4.87 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-12-17
Publikujący -

Uchwała Nr XXI/167/2012

Uchylona na podstawie uchwały Nr XXII/183/2012 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

Uchwała Nr XXI/167/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/167/2012 Plik pdf 436.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-12-17
Publikujący -

Uchwała Nr XXI/166/2012

Uchwała Nr XXI/166/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/166/2012 Plik pdf 157.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-12-17
Publikujący -

Uchwała Nr XXI/165/2012

Uchwała Nr XXI/165/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz ustalenia stawki opłaty

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/165/2012 Plik pdf 166.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-12-17
Publikujący -

Uchwała Nr XXI/164/2012

Uchwała Nr XXI/164/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/164/2012 Plik pdf 156.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-12-17
Publikujący -

Uchwała Nr XXI/163/2012

Uchwała Nr XXI/163/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/163/2012 Plik pdf 156.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-12-17
Publikujący -

Uchwała Nr XXI/162/2012

Uchwała Nr XXI/162/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/162/2012 Plik pdf 170.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-12-17
Publikujący -

Uchwała Nr XXI/161/2012

Uchwała Nr XXI/161/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/161/2012 Plik pdf 527.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-12-17
Publikujący -

Uchwała Nr XXI/160/2012

Uchwała Nr XXI/160/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/160/2012 Plik pdf 164.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-12-17
Publikujący -

Uchwała Nr XXI/159/2012

Uchwała Nr XXI/159/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/159/2012 Plik pdf 173.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-12-17
Publikujący -

Uchwała Nr XXI/158/2012

Uchwała Nr XXI/158/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/158/2012 Plik pdf 169.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-12-17
Publikujący -

Uchwała Nr XXI/157/2012

Uchwała Nr XXI/157/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/157/2012 Plik pdf 162.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-12-17
Publikujący -

Uchwała Nr XXI/156/2012

Uchwała Nr XXI/156/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/156/2012 Plik pdf 163.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-12-17
Publikujący -

Uchwała Nr XXI/155/2012

Uchwała Nr XXI/155/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 listopada 2012 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2012-2018.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/155/2012 Plik pdf 310.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-12-17
Publikujący -

Uchwała Nr XXI/154/2012

Uchwała Nr XXI/154/2012
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/154/2012 Plik pdf 286.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2012-12-17
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 25 maja 2024r. 19:12:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.