Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Uchwała Nr XXII/169/2016

Uchwała Nr XXII/169/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2017-2022.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/169/2016 Plik pdf 203.80 KB
Objaśnienia Plik pdf 223.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2017-01-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-09 14:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-15 16:00

Uchwała Nr XXII/168/2016

Uchwała Nr XXII/168/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2016 r.


uchwała budżetowa Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/168/2016 Plik pdf 423.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2017-01-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-09 14:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-15 15:59

Uchwała Nr XXII/167/2016

Uchwała Nr XXII/167/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2016-2022.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/167/2016 Plik pdf 289.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2017-01-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-09 14:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-15 15:58

Uchwała Nr XXII/166/2016

Uchwała Nr XXII/166/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2016 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/166/2016 Plik pdf 473.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2017-01-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-09 14:23
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-15 15:57

Uchwała Nr XXII/165/2016

Uchwała Nr XXII/165/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/165/2016 Plik pdf 196.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2017-01-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-09 14:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-15 15:56

Uchwała Nr XXII/164/2016

Uchwała Nr XXII/164/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krościenko Wyżne na lata 2016-2025”.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/164/2016 Plik pdf 193.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2017-01-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-09 14:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-15 15:31

Uchwała Nr XXII/163/2016

Uchwała Nr XXII/163/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Krościenku Wyżnym

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/163/2016 Plik pdf 102.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2017-01-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-09 14:21
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-15 15:29

Uchwała Nr XXII/162/2016

Uchwała Nr XXII/162/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Krościenko Wyżne, a także liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/162/2016 Plik pdf 103.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2017-01-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-09 14:21
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-15 15:28

Uchwała Nr XXII/161/2016

Uchwała Nr XXII/161/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/161/2016 Plik pdf 105.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2017-01-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-09 14:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-15 15:26

Uchwała Nr XXII/160/2016

Uchwała Nr XXII/160/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/160/2016 Plik pdf 254.10 KB
Załącznik Plik pdf 214.21 KB
Preliminarz Plik pdf 197.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2017-01-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-09 14:19
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-15 15:24

Uchwała Nr XXII/159/2016

Uchwała Nr XXII/159/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Krościenko Wyżne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/159/2016 Plik pdf 99.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2017-01-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-09 14:19
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-15 15:22

Uchwała Nr XXII/158/2016

Uchwała Nr XXII/158/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2017 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/158/2016 Plik pdf 273.37 KB
Załącznik Plik pdf 901.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2017-01-09
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-01-09 14:18
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-02-15 14:28

Uchwała Nr XXI/157/2016

Uchwała Nr XXI/157/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 listopada 2016 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2016 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/157/2016 Plik pdf 452.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-12-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 20:01
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 20:23

Uchwała Nr XXI/156/2016

Uchwała Nr XXI/156/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 listopada 2016 r.


w sprawie podatku od nieruchomości.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/156/2016 Plik pdf 111.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-12-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 20:00
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 20:22

Uchwała Nr XXI/155/2016

Uchwała Nr XXI/155/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 listopada 2016 r.


w sprawie uchylenia uchwały własnej.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/155/2016 Plik pdf 96.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-12-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 20:00
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 20:21

Uchwała Nr XXI/154/2016

Uchwała Nr XXI/154/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 listopada 2016 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/154/2016 Plik pdf 199.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-12-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 19:59
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 20:21

Uchwała Nr XXI/153/2016

Uchwała Nr XXI/153/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 listopada 2016 r.


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/153/2016 Plik pdf 1.44 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-12-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 19:58
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 20:21

Uchwała Nr XXI/152/2016

Uchwała Nr XXI/152/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 listopada 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/152/2016 Plik pdf 274.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-12-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 19:58
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 20:20

Uchwała Nr XXI/151/2016

Uchwała Nr XXI/151/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 listopada 2016 r.


w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/151/2016 Plik pdf 103.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-12-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 19:57
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 20:19

Uchwała Nr XXI/150/2016

Uchwała Nr XXI/150/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 listopada 2016 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/150/2016 Plik pdf 104.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-12-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 19:56
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 20:18

Uchwała Nr XXI/149/2016

Uchwała Nr XXI/149/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 listopada 2016 r.


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/149/2016 Plik pdf 102.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-12-05
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 19:56
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-12-05 20:18

Uchwała Nr XX/148/2016

Uchwała Nr XX/148/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 21 października 2016 r.


w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Wójta Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/148/2016 Plik pdf 309.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-11-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 19:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 20:16

Uchwała Nr XX/147/2016

Uchwała Nr XX/147/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 21 października 2016 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2016 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/147/2016 Plik pdf 467.97 KB
Załącznik Plik pdf 358.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-11-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 19:50
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 20:13

Uchwała Nr XX/146/2016

Uchwała Nr XX/146/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 21 października 2016 r.


w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2017 roku”.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/146/2016 Plik pdf 276.55 KB
Załącznik Plik pdf 293.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-11-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 19:50
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 20:09

Uchwała Nr XX/145/2016

Uchwała Nr XX/145/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 21 października 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno”.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/145/2016 Plik pdf 273.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-11-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 19:49
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 20:08

Uchwała Nr XX/144/2016

Uchwała Nr XX/144/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 21 października 2016 r.


w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/144/2016 Plik pdf 269.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-11-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 19:48
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 20:07

Uchwała Nr XX/143/2016

Uchwała Nr XX/143/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 21 października 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/143/2016 Plik pdf 271.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-11-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 19:48
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 20:06

Uchwała Nr XX/142/2016

Uchwała Nr XX/142/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 21 października 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/142/2016 Plik pdf 103.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-11-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 19:47
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 20:06

Uchwała Nr XX/141/2016

Uchwała Nr XX/141/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 21 października 2016 r.


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/141/2016 Plik pdf 268.45 KB
Załącznik Plik pdf 303.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-11-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 19:45
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 20:05

Uchwała Nr XX/140/2016

Uchwała Nr XX/140/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 21 października 2016 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Krościenko Wyżne na lata 2016-2022.

Załączniki:

Uchwała Nr XX/140/2016 Plik pdf 200.12 KB
Załącznik Plik pdf 890.95 KB
Harmonogram Plik pdf 372.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-11-14
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 19:44
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-11-14 20:03
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 02:18:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.