Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Uchwała Nr XXXI/243/2017

Uchwała Nr XXXI/243/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2018-2022.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/243/2017 Plik pdf 203.63 KB
Objaśnienia Plik pdf 209.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-01-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-01-22 16:37
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 18:47

Uchwała Nr XXXI/242/2017

Uchwała Nr XXXI/242/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2017 r.


uchwała budżetowa Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/242/2017 Plik pdf 434.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-01-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-01-22 16:35
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 18:45

Uchwała Nr XXXI/241/2017

Uchwała Nr XXXI/241/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2017-2022.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/241/2017 Plik pdf 285.36 KB
Objaśnienia Plik pdf 221.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-01-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-01-22 16:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 18:44

Uchwała Nr XXXI/240/2017

Uchwała Nr XXXI/240/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/240/2017 Plik pdf 270.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-01-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-01-22 16:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 18:43

Uchwała Nr XXXI/239/2017

Uchwała Nr XXXI/239/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/239/2017 Plik pdf 1.14 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-01-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-01-22 16:31
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 18:42

Uchwała Nr XXXI/238/2017

Uchwała Nr XXXI/238/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2018 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/238/2017 Plik pdf 252.15 KB
Preliminarz Plik pdf 193.15 KB
Załącznik Plik pdf 215.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-01-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-01-22 16:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 18:41

Uchwała Nr XXXI/237/2017

Uchwała Nr XXXI/237/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/237/2017 Plik pdf 101.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-01-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-01-22 16:29
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 18:41

Uchwała Nr XXXI/236/2017

Uchwała Nr XXXI/236/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Krościenko Wyżne a Gminą Miasto Krosno dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/236/2017 Plik pdf 228.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-01-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-01-22 16:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 18:39

Uchwała Nr XXXI/235/2017

Uchwała Nr XXXI/235/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/235/2017 Plik pdf 190.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-01-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-01-22 16:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 18:37

Uchwała Nr XXXI/234/2017

Uchwała Nr XXXI/234/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krościenko Wyżne na lata 2018-2020.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/234/2017 Plik pdf 266.27 KB
Załącznik Plik pdf 677.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-01-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-01-22 16:26
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 18:36

Uchwała Nr XXXI/233/2017

Uchwała Nr XXXI/233/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2018 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXI/233/2017 Plik pdf 272.02 KB
Załącznik Plik pdf 744.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-01-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-01-22 16:25
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 17:32

Uchwała Nr XXX/232/2017

Uchwała Nr XXX/232/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 1 grudnia 2017 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.

Załączniki:

Uchwała Nr XXX/232/2017 Plik pdf 1.14 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-12-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-12-18 16:23
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 17:29

Uchwała Nr XXX/231/2017

Uchwała Nr XXX/231/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 1 grudnia 2017 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXX/231/2017 Plik pdf 257.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-12-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-12-18 16:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 17:27

Uchwała Nr XXX/230/2017

Uchwała Nr XXX/230/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 1 grudnia 2017 r.


w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Załączniki:

Uchwała Nr XXX/230/2017 Plik pdf 278.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-12-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-12-18 16:21
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 17:26

Uchwała Nr XXX/229/2017

Uchwała Nr XXX/229/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 1 grudnia 2017 r.


w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr XXX/229/2017 Plik pdf 199.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-12-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-12-18 16:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 17:25

Uchwała Nr XXX/228/2017

Uchwała Nr XXX/228/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 1 grudnia 2017 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Załączniki:

Uchwała Nr XXX/228/2017 Plik pdf 103.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-12-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-12-18 16:19
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 17:23

Uchwała Nr XXX/227/2017

Uchwała Nr XXX/227/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 1 grudnia 2017 r.


w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Załączniki:

Uchwała Nr XXX/227/2017 Plik pdf 98.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-12-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-12-18 16:18
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 17:21

Uchwała Nr XXIX/226/2017

Uchwała Nr XXIX/226/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 października 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2017-2022.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIX/226/2017 Plik pdf 365.00 KB
Załącznik Plik pdf 221.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-11-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-22 15:31
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 15:37

Uchwała Nr XXIX/225/2017

Uchwała Nr XXIX/225/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 października 2017 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIX/225/2017 Plik pdf 296.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-11-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-22 14:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 15:14

Uchwała Nr XXIX/224/2017

Uchwała Nr XXIX/224/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 października 2017 r.


w sprawie uchylenia uchwały własnej NR XXVI/198/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIX/224/2017 Plik pdf 274.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-11-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-22 14:21
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 15:12

Uchwała Nr XXIX/223/2017

Uchwała Nr XXIX/223/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 października 2017 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIX/223/2017 Plik pdf 110.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-11-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-22 14:17
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 14:55

Uchwała Nr XXIX/222/2017

Uchwała Nr XXIX/222/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 października 2017 r.


w sprawie podatku od nieruchomości.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIX/222/2017 Plik pdf 108.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-11-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-22 14:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 14:53

Uchwała Nr XXIX/221/2017

Uchwała Nr XXIX/221/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 października 2017 r.


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Załączniki:

Załącznik Plik pdf 302.13 KB
Uchwała Nr XXIX/221/2017 Plik pdf 268.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-11-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-22 14:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 14:51

Uchwała Nr XXIX/220/2017

Uchwała Nr XXIX/220/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 października 2017 r.


w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2018 roku”.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIX/220/2017 Plik pdf 199.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-11-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-22 14:14
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 14:47

Uchwała Nr XXIX/219/2017

Uchwała Nr XXIX/219/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 października 2017 r.


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIX/219/2017 Plik pdf 894.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-11-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-22 14:13
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 14:46

Uchwała Nr XXIX/218/2017

Uchwała Nr XXIX/218/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 października 2017 r.


w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIX/218/2017 Plik pdf 107.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-11-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-22 14:02
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 14:45

Uchwała Nr XXIX/217/2017

Uchwała Nr XXIX/217/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 października 2017 r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIX/217/2017 Plik pdf 241.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-11-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-22 13:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 14:44

Uchwała Nr XXIX/216/2017

Uchwała Nr XXIX/216/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 października 2017 r.


w sprawie uchylenia uchwały NR XXI/163/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku oraz uchwały NR XXI/151/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIX/216/2017 Plik pdf 98.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-11-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-22 13:33
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 14:43

Uchwała Nr XXVIII/215/2017

Uchwała Nr XXVIII/215/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 21 września 2017 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXVIII/215/2017 Plik pdf 274.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-11-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-22 13:31
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 14:41

Uchwała Nr XXVIII/214/2017

Uchwała Nr XXVIII/214/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 21 września 2017 r.


w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego sprzętu do ratownictwa technicznego.

Załączniki:

Uchwała Nr XXVIII/214/2017 Plik pdf 195.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2017-11-22
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2017-11-22 13:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-02-11 14:39
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 02:27:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.