Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Uchwała Nr XII/92/2015

Uchwała Nr XII/92/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2016-2022

Załączniki:

Uchwała Nr XII/92/2015 Plik pdf 202.00 KB
Objaśnienia Plik pdf 209.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:27

Uchwała Nr XII/91/2015

Uchwała Nr XII/91/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2015 r.


uchwała budżetowa Gminy Krościenko Wyżne na 2016 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XII/91/2015 Plik pdf 412.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:31
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:25

Uchwała Nr XII/90/2015

Uchwała Nr XII/90/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2015 r.


w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr XII/90/2015 Plik pdf 421.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:24

Uchwała Nr XII/89/2015

Uchwała Nr XII/89/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2015-2022.

Załączniki:

Uchwała Nr XII/89/2015 Plik pdf 288.41 KB
Objaśnienia Plik pdf 223.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:29
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:22

Uchwała Nr XII/88/2015

Uchwała Nr XII/88/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2015 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2015 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XII/88/2015 Plik pdf 427.99 KB
Załącznik Plik pdf 278.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:28
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:21

Uchwała Nr XII/87/2015

Uchwała Nr XII/87/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2016 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XII/87/2015 Plik pdf 253.64 KB
Załącznik Plik pdf 214.69 KB
Preliminarz Plik pdf 198.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:20

Uchwała Nr XII/86/2015

Uchwała Nr XII/86/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Krościenko Wyżne na lata 2012-2020.

Załączniki:

Uchwała Nr XII/86/2015 Plik pdf 266.03 KB
Załącznik Plik pdf 362.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:17
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:15

Uchwała Nr XII/85/2015

Uchwała Nr XII/85/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 29 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2016 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XII/85/2015 Plik pdf 271.76 KB
Załącznik Plik pdf 813.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:13

Uchwała Nr XI/84/2015

Uchwała Nr XI/84/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 11 grudnia 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/84/2015 Plik pdf 103.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:11

Uchwała Nr XI/83/2015

Uchwała Nr XI/83/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 11 grudnia 2015 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/83/2015 Plik pdf 3.00 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:14
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:10

Uchwała Nr XI/82/2015

Uchwała Nr XI/82/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 11 grudnia 2015 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/82/2015 Plik pdf 510.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:13
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:08

Uchwała Nr XI/81/2015

Uchwała Nr XI/81/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 11 grudnia 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/81/2015 Plik pdf 99.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:07

Uchwała Nr XI/80/2015

Uchwała Nr XI/80/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 11 grudnia 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/80/2015 Plik pdf 101.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:06

Uchwała Nr X/79/2015

Uchwała Nr X/79/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2015 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr X/79/2015 Plik pdf 481.56 KB
Załącznik Plik pdf 276.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:08
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:03

Uchwała Nr X/78/2015

Uchwała Nr X/78/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych na terenie MOF Krosno”.

Załączniki:

Uchwała Nr X/78/2015 Plik pdf 195.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:06
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:02

Uchwała Nr X/77/2015

Uchwała Nr X/77/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych na terenie MOF Krosno”.

Załączniki:

Uchwała Nr X/77/2015 Plik pdf 198.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:05
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:01

Uchwała Nr X/76/2015

Uchwała Nr X/76/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej przy drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno”.

Załączniki:

Uchwała Nr X/76/2015 Plik pdf 195.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:03
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 19:00

Uchwała Nr X/75/2015

Uchwała Nr X/75/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 listopada 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2015 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr X/75/2015 Plik pdf 332.87 KB
Załącznik Plik pdf 201.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:02
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 18:59

Uchwała Nr X/74/2015

Uchwała Nr X/74/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Załączniki:

Uchwała Nr X/74/2015 Plik pdf 113.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:01
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 18:58

Uchwała Nr X/73/2015

Uchwała Nr X/73/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych.

Załączniki:

Uchwała Nr X/73/2015 Plik pdf 3.51 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 16:00
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 18:56

Uchwała Nr X/72/2015

Uchwała Nr X/72/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych.

Załączniki:

Uchwała Nr X/72/2015 Plik pdf 558.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 15:59
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 18:55

Uchwała Nr X/71/2015

Uchwała Nr X/71/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krosno z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu grup ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

Załączniki:

Uchwała Nr X/71/2015 Plik pdf 342.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 15:58
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 18:53

Uchwała Nr X/70/2015

Uchwała Nr X/70/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Załączniki:

Uchwała Nr X/70/2015 Plik pdf 521.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 15:57
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 18:52

Uchwała Nr X/69/2015

Uchwała Nr X/69/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Załączniki:

Uchwała Nr X/69/2015 Plik pdf 279.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 15:28
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 18:50

Uchwała Nr X/68/2015

Uchwała Nr X/68/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr X/68/2015 Plik pdf 308.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2016-01-25
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-25 15:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-05-16 18:48

Uchwała Nr IX/67/2015

Uchwała Nr IX/67/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 23 października 2015 r.


w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2015 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr IX/67/2015 Plik pdf 479.04 KB
Załącznik Plik pdf 274.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2015-11-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-11-16 10:20
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-18 10:22

Uchwała Nr IX/66/2015

Uchwała Nr IX/66/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 23 października 2015 r.


w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Krościenko Wyżne.
 

Załączniki:

Uchwała Nr IX/66/2015 Plik pdf 200.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2015-11-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-11-16 10:17
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-18 10:18

Uchwała Nr IX/65/2015

Uchwała Nr IX/65/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 23 października 2015 r.


w sprawie podatku od nieruchomości.

Załączniki:

Uchwała Nr IX/65/2015 Plik pdf 110.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2015-11-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-11-16 10:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-18 10:16

Uchwała Nr IX/64/2015

Uchwała Nr IX/64/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 23 października 2015 r.


w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2016 roku”.

Załączniki:

Uchwała Nr IX/64/2015 Plik pdf 198.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2015-11-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-11-16 10:13
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-18 10:14

Uchwała Nr IX/63/2015

Uchwała Nr IX/63/2015
Rady Gminy Krościenko Wyżne 
z dnia 23 października 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr: 1966 R Korczyna-Kombornia Jabłonica Polska, nr 1967 Korczyna-Krościenko Wyżne i nr 2062 Olszyny-Jabłonica Polska” w 2016 roku.
 

Załączniki:

Uchwała Nr IX/63/2015 Plik pdf 202.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAntoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy2015-11-16
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2015-11-16 09:59
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2016-01-18 10:00
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 02:37:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.