Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Uchwała Nr III/19/10

Uchwała Nr III/19/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach: Krościenko Wyżne i Pustyny.

Załączniki:

Uchwała Nr III/19/10 Plik pdf 81.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-01-17
Publikujący -

Uchwała Nr III/18/10

Uchwała Nr III/18/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Załączniki:

Uchwała Nr III/18/10 Plik pdf 86.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-01-17
Publikujący -

Uchwała Nr III/17/10

Uchwała Nr III/17/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr III/17/10 Plik pdf 134.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-01-17
Publikujący -

Uchwała Nr III/16/10

Uchwała Nr III/16/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011-2020.

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 1.04 MB
Uchwała Nr III/16/10 Plik pdf 81.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-01-17
Publikujący -

Uchwała Nr III/15/10

Uchwała Nr III/15/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2011 rok.

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 111.41 KB
Uchwała Nr III/15/10 Plik pdf 79.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-01-17
Publikujący -

Uchwała Nr III/14/10

Uchwała Nr III/14/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2011 rok.

Załączniki:

Program Plik pdf 173.90 KB
Uchwała Nr III/14/10 Plik pdf 82.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-01-17
Publikujący -

Uchwała Nr III/13/10

Uchwała Nr III/13/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwała Nr III/13/10 Plik pdf 83.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-01-17
Publikujący -

Uchwała Nr III/12/10

Uchwała Nr III/12/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr III/12/10 Plik pdf 298.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-01-17
Publikujący -

Uchwała Nr III/11/10

Uchwała Nr III/11/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2010 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr III/11/10 Plik pdf 90.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2011-01-17
Publikujący -

Uchwała Nr II/10/10

Uchwała Nr II/10/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia planu odnowy Sołectwa Krościenko Wyżne na lata 2010 – 2017.

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 1.28 MB
Uchwała Nr II/10/10 Plik pdf 80.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2010-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr II/9/10

Uchwała Nr II/9/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok.

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 107.70 KB
Uchwała Nr II/9/10 Plik pdf 298.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2010-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr II/8/10

Uchwała Nr II/8/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 13 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Załączniki:

Uchwała Nr II/8/10 Plik pdf 68.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2010-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr II/7/10

Uchwała Nr II/7/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr II/7/10 Plik pdf 102.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2010-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr II/6/10

Uchwała Nr II/6/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki:

Uchwała Nr II/6/10 Plik pdf 65.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2010-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr II/5/10

Uchwała Nr II/5/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr II/5/10 Plik pdf 60.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2010-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr II/4/10

Uchwała Nr II/4/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i ich zastępców stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr II/4/10 Plik pdf 87.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2010-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr II/3/10

Uchwała Nr II/3/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr II/3/10 Plik pdf 88.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2010-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr II/2/10

Uchwała Nr II/2/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr II/2/10 Plik pdf 78.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2010-12-20
Publikujący -

Uchwała Nr I/1/10

Uchwała Nr I/1/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr I/1/10 Plik pdf 77.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłMałgorzata Wojtyczek-Skórka2010-12-02
Publikujący -

Uchwała Nr XXXIX/270/10

Uchwała Nr XXXIX/270/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok.

Załączniki:

Załącznik 1 Plik pdf 81.84 KB
Uchwała Nr XXXIX/270/10 Plik pdf 127.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-12-02
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/269/10

Uchwała Nr XXXVIII/269/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2010 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVIII/269/10 Plik pdf 64.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-12-02
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/268/10

Uchwała Nr XXXVIII/268/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2011 roku.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVIII/268/10 Plik pdf 63.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-12-02
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/267/10

Uchwała Nr XXXVIII/267/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2011 roku.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVIII/267/10 Plik pdf 62.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-12-02
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/266/10

Uchwała Nr XXXVIII/266/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVIII/266/10 Plik pdf 61.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-12-02
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/265/10

Uchwała Nr XXXVIII/265/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2011 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVIII/265/10 Plik pdf 67.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-12-02
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/264/10

Uchwała Nr XXXVIII/264/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVIII/264/10 Plik pdf 65.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-12-02
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/263/10

Uchwała Nr XXXVIII/263/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVIII/263/10 Plik pdf 71.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-12-02
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/262/10

Uchwała Nr XXXVIII/262/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2010 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVIII/262/10 Plik pdf 126.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-12-02
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/261/10

Uchwała Nr XXXVIII/26110
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVIII/261/10 Plik pdf 84.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-12-02
Publikujący -

Uchwała Nr XXXVIII/260/10

Uchwała Nr XXXVIII/260/10
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne”.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVIII/260/10 Plik pdf 63.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłAldona Żywiec - Redaktor BIP2010-12-02
Publikujący -
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 25 maja 2024r. 19:22:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.