Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

UCHWAŁA NR III /24/ 2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej

Załączniki:

Uchwala-024-III-2018.pdf Plik pdf 190.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 20:45
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-19 20:45

UCHWAŁA NR III /22/ 2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2019-2022.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 20:42
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-19 20:42

UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok.

Załączniki:

Uchwala-021-III-2018.pdf Plik pdf 430.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 20:40
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-19 20:40

UCHWAŁA NR III /20/ 2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2018-2022.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 20:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-19 20:39

UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok

Załączniki:

Uchwala-019-III-2018.pdf Plik pdf 279.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 20:37
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-19 20:37

UCHWAŁA NR III /18/ 2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Załączniki:

Uchwala-018-III-2018.pdf Plik pdf 288.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 20:36
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-19 20:36

UCHWAŁA NR III /17/ 2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2019 rok

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 20:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-19 20:35

UCHWAŁA NR III /16/ 2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2019 rok

Załączniki:

Uchwala-016-III-2018.pdf Plik pdf 272.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 15:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 15:24

UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne w przedmiocie zmiany granic Gminy Krościenko Wyżne oraz określenia zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji

Załączniki:

Uchwala-015-III-2018.pdf Plik pdf 649.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 15:23
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 15:23

UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala-014-II-2018.pdf Plik pdf 106.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 15:15
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 15:15

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomo

Załączniki:

Uchwala-013-II-2018.pdf Plik pdf 125.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 15:13
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 15:13

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Załączniki:

Uchwala-012-II-2018.pdf Plik pdf 102.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 15:11
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 15:11

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od żądania zwrotu za posiłek

Załączniki:

Uchwala-011-II-2018.pdf Plik pdf 103.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:54
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:54

UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki:

Uchwala-010-II-2018.pdf Plik pdf 105.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:52
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:53

UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok

Załączniki:

Uchwala-009-II-2018.pdf Plik pdf 251.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:51
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:51

UCHWAŁA NR II/ 8 /2018 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala-008-II-2018.pdf Plik pdf 108.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:49
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:49

UCHWAŁA NR II/ 7 /2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwala-007-II-2018.pdf Plik pdf 194.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:48
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:47

UCHWAŁA NR II/ 6 /2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących i ich Zastępców Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwala-006-II-2018.pdf Plik pdf 204.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:46
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:46

UCHWAŁA NR II/ 5 /2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwala-005-II-2018.pdf Plik pdf 202.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:45
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:45

UCHWAŁA NR II/ 4 /2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby pozostałych członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko Wyżne oraz jej powołania.

Załączniki:

Uchwala-004-II-2018.pdf Plik pdf 195.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:42
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:42

UCHWAŁA NR II/ 3 /2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko Wyżne oraz jej powołania.

Załączniki:

Uchwala-003-II-2018.pdf Plik pdf 192.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:39
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 14:40

UCHWAŁA NR II/ 2 /2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwala-002-II-2018.pdf Plik pdf 191.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2019-02-18
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 11:32
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 11:34

UCHWAŁA NR I/1/2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.

Załączniki:

Uchwała Nr I/1/2018 Plik pdf 376.92 KB
Załącznik Plik pdf 958.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2018-11-21
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2018-11-21 15:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2019-02-18 11:35
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 21 lipca 2024r. 02:43:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.