Przejdź do treści
Gmina Krościenko Wyżne
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

UCHWAŁA NR XIII /100/ 2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2020-2023

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:42
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:45

UCHWAŁA NR XIII/99/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwała budżetowa Gminy Krościenko Wyżne na 2020 rok

Załączniki:

Uchwala-099-XIII-2019.pdf Plik pdf 421.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:40
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:40

UCHWAŁA NR XIII /98/ 2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2019-2022

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:34
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:37

UCHWAŁA NR XIII/97/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok

Załączniki:

Uchwala-097-XIII-2019.pdf Plik pdf 115.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:33
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:33

UCHWAŁA NR XIII/96/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg

Załączniki:

Uchwala-096-XIII-2019.pdf Plik pdf 106.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:31
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:32

UCHWAŁA NR XIII /95/ 2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:32

UCHWAŁA NR XIII /94/ 2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników

Załączniki:

Uchwala-094-XIII-2019.pdf Plik pdf 194.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:28
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:29

UCHWAŁA NR XIII/93/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krościenko Wyżne na rok szkolny 2019/2020

Załączniki:

Uchwala-093-XIII-2019.pdf Plik pdf 95.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:27
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:27

UCHWAŁA NR XIII/92/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala-092-XIII-2019.pdf Plik pdf 715.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:25

UCHWAŁA NR XIII/91/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

Załączniki:

Uchwala-091-XIII-2019.pdf Plik pdf 97.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:23
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:23

UCHWAŁA NR XIII/90/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Uchwala-090-XIII-2019.pdf Plik pdf 101.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:22

UCHWAŁA NR XIII /89/ 2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2020 rok

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:19
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:20

UCHWAŁA NR XIII /87/ 2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2020 rok

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-02-27
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:09
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-02-27 22:10

UCHWAŁA NR XII /86/ 2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko Wyżne w 2020 roku”

Załączniki:

Uchwala-086-XII-2019.pdf Plik pdf 198.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:42
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-06 16:39

UCHWAŁA NR XII /85/ 2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.: „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne”

Załączniki:

Uchwala-085-XII-2019.pdf Plik pdf 198.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:40
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-06 16:37

UCHWAŁA NR XII /84/ 2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krościenko Wyżne do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:

Uchwala-084-XII-2019.pdf Plik pdf 196.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:38
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-06 16:36

UCHWAŁA NR XII/83/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok

Załączniki:

Uchwala-083-XII-2019.pdf Plik pdf 260.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:37
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-06 16:35

UCHWAŁA NR XII/82/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowa

Załączniki:

Uchwala-082-XII-2019.pdf Plik pdf 99.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:36
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-06 16:33

UCHWAŁA NR XII/81/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Załączniki:

Uchwala-081-XII-2019.pdf Plik pdf 102.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:33
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-06 16:32

UCHWAŁA NR XII/80/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala-080-XII-2019.pdf Plik pdf 229.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:31
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-06 16:29

UCHWAŁA NR XII/79/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Załączniki:

Uchwala-079-XII-2019.pdf Plik pdf 106.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:30
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-06 16:27

UCHWAŁA NR XI /78/ 2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Załączniki:

Uchwala-078-XI-2019.pdf Plik pdf 214.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:28
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-06 16:26

UCHWAŁA NR XI /77/ 2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2020 roku”

Załączniki:

Uchwala-077-XI-2019.pdf Plik pdf 197.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:24
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-06 16:22

UCHWAŁA NR XI /76/ 2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego – „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2020 roku”

Załączniki:

Uchwala-076-XI-2019.pdf Plik pdf 200.39 KB
Uchwala-076-XI-2019zal.pdf Plik pdf 284.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:22
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-06 16:20

UCHWAŁA NR XI/75/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2019 rok

Załączniki:

Uchwala-075-XI-2019.pdf Plik pdf 241.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:19
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-06 16:17

UCHWAŁA NR XI/74/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:18

UCHWAŁA NR XI/73/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Załączniki:

Uchwala-073-XI-2019.pdf Plik pdf 237.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:17
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-06 16:15

UCHWAŁA NR XI/72/2019 RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nier

Załączniki:

Uchwala-072-XI-2019.pdf Plik pdf 124.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:16
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-06 16:13

UCHWAŁA NR XI /71/ 2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krościenko Wyżne
WytworzyłŁukasz Lorens2020-01-03
Publikujący Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-03 16:14
Modyfikacja Bogdan Zięba - Administrator BIP 2020-01-06 16:12
Urząd Gminy Krościenko Wyżneul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne tel. (13) 431 51 90 email: urzad@kroscienkowyzne.pl
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 14:26:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.